Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach sektora publicznego - Izabela Motowilczuk - książka

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach sektora publicznego książka papierowa

Izabela Motowilczuk

0,0

Dostawa: od 6,99 zł (darmowa dostawa z abonamentem Legimi)

Czas wysyłki: 1-2 dni robocze + czas dostawy


Opis

1. Tworzenie ZFŚS
1.1. Tworzenie ZFŚS w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach
budżetowych
1.2. Tworzenie ZFŚS w innych jednostkach organizacyjnych sektora publicznego
2. Odpis podstawowy na ZFŚS
2.1. Przeciętna liczba zatrudnionych – wszystkie jednostki zobowiązane
do tworzenia funduszu
2.2. Przeciętna liczba zatrudnionych – zasady szczególne obowiązujące w oświatowych
jednostkach organizacyjnych
3. Odpisy na ZFŚS naliczane na emerytów i rencistów
3.1. Naliczanie odpisów na ZFŚS na emerytów i rencistów – zasady obowiązujące
wszystkie jednostki zobowiązane do tworzenia funduszu
3.2. Naliczanie odpisów na ZFŚS na emerytów i rencistów – zasady szczególne
obowiązujące w oświatowych jednostkach organizacyjnych
4. Jedność ZFŚS tworzonego z różnych odpisów
5. Obowiązek gromadzenia środków ZFŚS na odrębnym rachunku bankowym
6. Zasady i terminy przekazywania środków z tytułu odpisów
na rachunek bankowy ZFŚS
7. Administrowanie ZFŚS
8. Ustalanie i zmiany planu finansowego wydatków w zakresie odpisów na ZFŚS
8.1. Plan finansowy wydatków jednostki budżetowej
8.2. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego
9. Preliminarz ZFŚS
10. Świadczenie urlopowe
10.1. Świadczenie urlopowe wypłacane na podstawie ustawy o ZFŚS
10.2. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli
11. Dokumentowanie i ewidencja księgowa operacji związanych z tworzeniem
i rozdysponowaniem ZFŚS
11.1. Zasady sporządzania dokumentów księgowych będących podstawą ustalenia
planowanego i skorygowanego odpisu na ZFŚS
11.2. Kontrola zarządcza w obszarze rozdysponowania środków ZFŚS
11.2.1. Krąg osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS
11.2.2. Kryteria przyznawania świadczeń z ZFŚS i ustalania ich wysokości
11.2.3. Kierunki wydatkowania środków
11.2.4. Konsekwencje nieprzestrzegania ustawy o ZFŚS
11.3. Ewidencja i inwentaryzacja aktywów i pasywów związanych z prowadzeniem
działalności socjalnej

Liczba stron: 112

Format (wymiary): 16.5x23.5cm

ISBN: 9788381375443