Z numerologią w XXI wiek - vademecum - Bożena Kwieczko - ebook + książka

Z numerologią w XXI wiek - vademecum ebook

Bożena Kwieczko

4,1

Opis

Jeżeli chcesz poznać siebie,
zrozumieć przyczyny pojawiających się sytuacji
czy relacji
oraz przeżyć życie świadomie i twórczo
– poznaj własną mapę życia.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 178

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
Oceny
4,1 (11 ocen)
7
1
1
1
1

Popularność
WSTĘP

Zanim ‌przejdę ‌do dalszej części książki, ‌przytoczę nieco ‌informacji na temat wpływu liczb na procesy zachodzące we wszechświecie.

Już od starożytności zajmowano się znaczeniem liczb i systematycznie pogłębiano wiedzę na ich temat. Podczas obserwacji i badań ustalono, że liczby emitują energię i że ma ona wpływ na osobowość i jakoś życia każdej żyjącej istoty. Te kwestie są przedmiotem numerologii.

Powstało wiele systemów numerologicznych. Jeden z nich jest oparty na teorii greckiego geniusza matematycznego i filozofa Pitagorasa urodzonego w Samos około 592–572 r. p.n.e. Według jego teorii wszechświat jest matematycznie uporządkowany, a wszystko można wyrazić poprzez układy cyfr, które są kluczem do niego.

Jeżeli chodzi o człowieka, to olbrzymią wartość przedstawiają zarówno liczby wchodzące w skład daty urodzenia lub innych ważnych zdarzeń w życiu danej osoby, jak i te, które są odpowiednikami liter składających się na jego imiona, nazwiska czy pseudonimy.

Klucz liczbowy do liter alfabetu według przekazów ustanowił Pitagoras – poniżej tabela, która przedstawia wartość liczbową poszczególnych liter alfabetu.

Z uwagi na to, że od XX w. ponownie pojawiło się zwiększone zainteresowanie wiedzą o wpływie liczb na życie człowieka, napisano wiele książek – i tu powstał problem. Różnorodność opisywanych w nich systemów numerologicznych oraz sprzeczność przytaczanych przez różnych autorów informacji stała się przyczyną powstania wielu wątpliwości co do wartości tej wiedzy i możliwości jej zastosowania dla dobra człowieka.

Z moich kilkunastoletnich zainteresowań numerologią wynika, że na skutek rozwoju tej dziedziny w XXI w. nie można już nadawać jej charakteru wróżebnego, jaki niesłusznie jest jej od lat przypisywany. Z powodu wykorzystania do analiz numerologicznych reguł matematycznych, wiedzy z zakresu przyrody i psychologii człowieka oraz wiedzy o energii, którą emitują liczby i przypisane im litery, dziedzina ta bazuje na racjonalnych przesłankach i z tego powodu powinna być traktowana jako istotna.

Aby wyjaśnić, jak można wykorzystać numerologię w różnych sferach życia, w dalszej części książki postaram się przedstawić techniki, które są niezbędne do przygotowania i interpretacji tzw. osobistych, partnerskich, relacyjnych oraz biznesowych portretów numerologicznych.

Mam nadzieję, że pozycja ta stanie się inspiracją do lepszego i bardziej świadomego życia. Czy skorzystasz Czytelniku z metod, które zastosowałam do przygotowania poszczególnych analiz numerologicznych, oraz wskazówek co do ich interpretacji – zależy tylko od Ciebie.

 

Bożena Kwieczko

CZĘŚĆ I.INFORMACJE OGÓLNE

Rozdział 1. Wyjaśnienie pojęć stosowanych w książce

Rozdział 2. Litery alfabetu w imieniu i nazwisku

Rozdział 3. Liczby i ich wpływ na życie jednostki

Rozdział 4. Liczby mistrzowskie

Rozdział 5. Liczby doświadczeń

Rozdział 1. Wyjaśnienie pojęć stosowanych w książce

analiza osobowości – można jej dokonać na podstawie imion, nazwisk, pseudonimów używanych do celów zawodowych lub osobistych. Litery, z których składają się te dane, mają swoje znaczenie, a ich różne konfiguracje tworzą aspekty osobowości.

aspekty osobowości:

wewnętrzny aspekt osobowości – wskazuje na uzdolnienia i talenty oraz aspiracje i nieuświadomione pragnienia danej osoby;

zewnętrzny aspekt osobowości – to często nieuświadomiona zewnętrzna projekcja osobowości, wskazuje, jak dana osoba jest postrzegana przez społeczeństwo;

cele życiowe – zbiór wszystkich zdolności i możliwości ze względu na posiadane imiona i nazwiska oraz pseudonimy danej osoby.

biznesowy portret numerologiczny – dla osób, które chcą zarejestrować nową firmę, prowadzić ją w sposób świadomy, dokonywać zmian, pozyskać wspólników lub zatrudniać pracowników. Powinien zawierać analizę wszystkich danych dotyczących przedsiębiorstwa – od momentu powstania, poprzez kolejne etapy jego funkcjonowania, z uwzględnieniem danych osób z nim związanych. Przydatny podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz do ustalania dat, które mają znaczenie dla losu przedsięwzięcia.

cykle życia – człowiek podlega w życiu trzem cyklom życia. Pierwszy cykl związany jest z miesiącem urodzenia, ze znakiem zodiaku, w którym dana osoba przyszła na świat, z dzieciństwem i młodością. Drugi związany jest z dniem urodzenia, a trzeci z rokiem urodzenia i trwa do końca życia.

dane oficjalne – tworzą imiona i nazwiska zapisane w dokumentach urzędowych jako podstawowe oraz używane do oficjalnego przedstawiania się. Ich wibracja będzie określała funkcjonowanie w życiu zawodowym i we wszystkich kontaktach oficjalnych.

dane prywatne – tworzą wszystkie imiona i nazwiska nadane w ciągu całego życia. Ich wibracja będzie określała funkcjonowanie danej osoby we wszystkich kontaktach prywatnych, np. rodzinnych, partnerskich i przyjacielskich.

ekscentryczność – najbardziej indywidualne cechy danej osoby, niepowtarzalny sposób realizowania się w życiu, niezależny od innych aspektów osobowości.

energia – energia w filozofii: 1) według Arystotelesa energia jest zasadą urzeczywistniającą możliwość, aktywne działanie, czynność, która jest przeciwieństwem bierności, rzeczywistość, która jest przeciwieństwem możliwości; 2) w filozofii greckiej energia to przeciwieństwo materii, realizacja, działalność, czynność, akt.

kod urodzeniowy / mapa życia – każdy człowiek ma swoją drogę, na którą wchodzi z chwilą narodzin. Data urodzenia tworzy swoistego rodzaju kod urodzeniowy, który w trakcie całego życia uzupełniamy o imiona, nazwiska, pseudonimy, miejsca pobytu itp., tworząc tzw. mapę życia danej osoby.

liczby doświadczeń– zalicza się do nich: 13, 14, 16, 19; określają trudności, które dana osoba musi pokonać, aby zrealizować wibrację powstałą z sumy tych liczb.

liczby karmiczne – to liczby brakujące w imionach i nazwiskach, nadanych w ciągu całego życia. Określają rodzaj karmy, którą dana osoba ma do przepracowania, bariery, które musi pokonać. Liczby te, z powodu przyjmowania imion i nazwisk po swoich przodkach, wiążą się z karmą pokoleniową.

liczby mistrzowskie – zalicza się do nich liczby: 11, 22, 33, 44; określają możliwości, jakie posiada dana osoba, w związku z wibracją danej liczby.

mapa życia – określa ją liczba powstała z połączenia sumy liczb składających się na datę urodzenia oraz sumy liczb składających się na imiona i nazwiska w relacjach oficjalnych, zawodowych lub prywatnych. Jest to zbiór wszystkich predyspozycji, które mają szansę uaktywnić się i przyczynić do spełnienia w życiu lub nie, w określonym dla nich czasie, warunkowanym datą urodzenia. Jej jakość ulega zmianie, gdy zmieniają się imiona lub nazwiska, tworząc zupełnie inną rzeczywistość dla danej osoby. Mapę tę możemy przedstawić w postaci tzw. portretu numerologicznego.

negatywne działanie poszczególnych aspektów – może się zaznaczyć w okresie większych napięć lub pojawienia się różnego rodzaju trudności życiowych.

osobisty dzień numerologiczny – powstaje z połączenia dnia i miesiąca kalendarzowego z liczbą roku osobistego. Wszelkie działania mogą przynieść powodzenie, jeżeli są w harmonii z wibracją liczby, która go określa. Wibrację dnia warto wykorzystać do zadań bieżących.

osobisty miesiąc numerologiczny – jest związany z rokiem osobistym i wynika z sumy liczby miesiąca kalendarzowego z liczbą roku osobistego. W każdym miesiącu osobistym wszystko to, co się planuje, powinno być w harmonii z jakością liczby określającej miesiąc osobisty dla danej osoby.

osobisty portret numerologiczny – powstaje dzięki szczegółowej analizie wszystkich danych osobowych. Do analizy wykorzystuje się datę urodzenia, wszystkie imiona i nazwiska, pseudonimy, inne ważne nazwy z uwzględnieniem czasu ich nadania oraz znaczące daty, które związane są z życiem danej osoby. Każdy osobisty portret numerologiczny zawiera analizę osobowości oraz analizę poszczególnych okresów życia danej osoby, które są warunkowane jej datą urodzenia. Może on dotyczyć zarówno pojedynczej osoby, jak i firmy.

osobisty rok numerologiczny – powstaje z połączenia liczby roku kalendarzowego i sumy miesiąca oraz dnia urodzenia danej osoby. W każdym roku osobistym jest 12 miesięcy osobistych oraz odpowiednia ilość dni, które można wykorzystać do realizacji planów w danym roku kalendarzowym. Energia roku osobistego ma fundamentalne znaczenie dla działań krótkoterminowych.

pozytywne działanie poszczególnych aspektów – ma szansę się uzewnętrznić podczas rozwoju duchowego, podczas pracy nad własną osobowością oraz w okresie życia bez większych problemów.

przeznaczenie – określa liczba powstająca z sumy wszystkich liczb składających się na datę urodzenia. Wskazuje cel przyjścia na świat danej osoby.

relacyjny/partnerski portret numerologiczny – posiadając analizę osobistą przynajmniej dwóch osób, można przygotować partnerski portret numerologiczny. Z analizy partnerskiej możemy skorzystać, gdy:

chcemy zrozumieć przyczyny sukcesów lub porażek w związkach pomiędzy małżonkami, rodzicami i dziećmi, partnerami w różnego rodzaju relacjach prywatnych i zawodowych;

chcemy ustalić, czy dana relacja ma szansę na wspólną przyszłość, które okresy dla związku będą bardziej korzystne, a które mniej, jak rozwiązywać problemy, jeżeli się pojawią;

para zawiera związek małżeński – analiza partnerska może pomóc w podjęciu decyzji dotyczącej ustalenia np. daty ślubu, nazwiska, które będzie używane po ślubie, a także każdej innej daty mającej znaczenie dla dwóch lub większej liczby osób.

szczyty życia – określają jakość drogi życia oraz charakter przyszłych wydarzeń, przygotowując do pracy w kierunku, który jest określony przez cykle życia. W ciągu całego życia człowiek podlega czterem szczytom życia. Nie należy ich lekceważyć.

szczyty ostrzegawcze – są jak znaki ostrzegawcze: uwaga niebezpieczeństwo! Pełnią funkcję znaków nakazu i zakazu. Są niezależne od jakichkolwiek innych elementów portretu numerologicznego. Wskazują, na jakie trudności dana osoba będzie narażona, na jej słabe strony, nad którymi będzie musiała pracować w ciągu całego życia.

uniwersalny rok – jego jakość określa suma cyfr składających się na rok kalendarzowy.

uniwersalny miesiąc – jego jakość określa suma powstała z obecnego miesiąca kalendarzowego z liczbą powstałą z sumy cyfr składających się na dany rok kalendarzowy.

uniwersalny dzień – jego jakość określa suma powstała z dnia i miesiąca kalendarzowego z sumą cyfr składających się na dany rok kalendarzowy.

wibracja – 1) szybkie i częste drganie, drganie pod wpływem dostarczonej energii; 2) życie i forma jest tylko wibracją. Sekundowa przerwa w wibracji powoduje odejście życia, rozpadnięcie się formy. To, co nazywamy materią stałą, jest tylko rojem atomów poruszających się z zawrotną szybkością. Wibracje na płaszczyźnie fizycznej tworzą materię, wibracje w eterze są dźwiękiem, wibracja w substancji mózgowej jest myślą.

Rozdział 2 Litery alfabetu w imieniu i nazwisku

Wszystkie litery możemy podzielić na samogłoski i spółgłoski.

Samogłoski to: a, ą, e, ę, i, o, ó, u, y. Spółgłoski to pozostałe litery alfabetu: b, c, ć, d, f, g, h, j, k, l, ł, m, n, ń, p, r, s, ś, t, v, w, x, z, ż, ź.

Imię i nazwisko określają całokształt naszej osobowości. Bardzo duże znaczenie mają pierwsze litery imienia i nazwiska. Wszystkie litery w imieniu są kluczem otwierającym życie. Imię to nasza osobowość – przy czym pierwsze imię to świadoma osobowość, drugie imię to ukryta osobowość. Nazwisko to społeczna osobowość. Za pomocą nazwiska człowiek identyfikuje się z grupą.

 

Jeżeli imię zaczyna się od samogłoski, życie będzie pełne energii i emocji, najczęściej szybkie działanie bez myślenia. Jeżeli imię zaczyna się od spółgłoski, człowiek reaguje zgodnie z wartością i jakością tej litery. Samogłoski podlegają planetom i mają znaczenie dla zdrowia. Odczuwane są na poziomie materialnym – pierwszy kontakt noworodka ze światem. W sferze duchowej mają swoje znaczenie, gdy człowiek zaczyna pracować nad swoim rozwojem. W stosunkach z innymi bardzo ważna jest pierwsza samogłoska imienia oraz jej wibracja.

Zmiana imienia może zablokować dotychczasowe działania, ponieważ następuje zmiana pierwszej samogłoski imienia.

Jeżeli samogłoska znajduje się na drugim lub kolejnym miejscu w imieniu, osłabia się jej działanie.

Jeżeli jest dużo samogłosek w imieniu i nazwisku, osobie będzie brakowało umiejętności kontrolowania swych uczuć i z tego powodu będzie pod wpływem innych.

Przy zbyt niskiej liczbie samogłosek zawsze będzie brakowało sił i czasu do osiągnięcia celów.

Zbyt niska liczba spółgłosek w imieniu i nazwisku połączona z dużą liczbą samogłosek wskazuje na brak koordynacji pomiędzy umysłem i ciałem.

Z każdą zmianą w imieniu i nazwisku otwierają się nowe możliwości lub następuje cofnięcie w mrok. Z tego powodu zmieniając dane osobowe, należy zwrócić uwagę, czy następuje podwyższenie, czy obniżenie liczby powstałej z sumy składających się na nie liczb.

Jeżeli następuje zmiana, to do tego poziomu musi się wznieść lub obniżyć sposób myślenia i postępowanie. W innym przypadku napływające energie mogą dokonywać różnego rodzaju zniszczeń. Zatem przed każdą zmianą wskazana jest szczegółowa analiza zarówno dotychczasowych danych, jak i danych po zmianie i zawsze w kontekście okresów związanych z datą urodzenia.

W drastycznych przypadkach zmiana może okazać się korzystna, jednak nie należy jej dokonywać pochopnie. Należy pamiętać, że zanim wytworzy się harmonia z nowymi wibracjami, upływa na ogół znaczny okres czasu. Aby zmiana miała sens i przyniosła korzyści zamiast strat, niezbędnym stanie się wykazanie dużą cierpliwością i wytrzymałością.

 

2.1. Znaczenie, jakość i wpływ liter alfabetu na osobowość jednostki

A, Ą – planetarny władca: Mars – mentalna, inspirująca, wymagająca, konstruktywna. Daje silną wolę, ambicję oraz egoizm. Jeżeli znajduje się na drugiej pozycji w imieniu, jest mniej aktywna. W zamian pojawia się brak cierpliwości, nerwowość, nadwrażliwość, idealizm. Zbyt wiele A skłania do cynizmu, sarkazmu, pojawia się skłonność do krytykowania wszystkiego i wszystkich.

B – osoba, której imię rozpoczyna ta litera, jest podatna na subtelne prądy i emocje, wrażliwa, intuicyjna, zamknięta, potrzebuje opieki. Jednocześnie jest zorganizowana, niezależna i skryta. Buduje i tworzy, sprzyja dyplomacji i mediacjom wszelkiego rodzaju.

C – energia skierowana na innych. Jako pierwsza litera imienia daje wdzięk i umiejętność współpracy z innymi. Sprzyja radosnemu, towarzyskiemu, szlachetnemu oraz konstruktywnemu podejściu do życia.

D – materialna równowaga. Jako pierwsza litera imienia daje zdolność do wykorzystania każdej możliwości, aby dojść do celu. Osoba, której imię zaczyna się od tej litery, posiada zdolności adaptacyjne, jest skuteczna, uporządkowana, praktyczna, bywa konserwatywna, a jednocześnie intuicyjna. Potrzebuje jednak inspiracji, ponieważ ma problemy z wyrażaniem własnych potrzeb.

E, Ę – planetarny władca: Wenus. E wchodzi w głąb siebie; jest materialna i inspirująca. Jako pierwsza litera imienia sprzyja zaufaniu do osoby, która posiada ogromne możliwości przyciągania, czego rezultatem są owoce tego przyciągania. Jeżeli milczy, zawsze ma w tym swój cel. Więcej E daje aktywność, ducha przygody, ciekawość i zmienność. Duchowość i zmysłowość są jej siłami, a uczenie się jest motywacją do uzyskania tych sił. Gdy E znajduje się na końcu imienia, ginie siła tej litery, a aktywną staje się poprzedzająca je spółgłoska.

F – jest intuicyjna i dualistyczna. Litera F to ukryty krzyż, który przyjmuje na siebie zbyt wiele, pozwalając innym na dostarczanie trosk i ciężarów. Wszelka dysharmonia i walka wprowadzają tylko niepokój w życiu osoby z literą F w imieniu. Jako pierwsza litera imienia sprawia, że osoba podejmuje świadome wybory, przez co jest przytłoczona odpowiedzialnością. Z opresji zawsze ratuje ją intuicja, pomimo że działa z opóźnieniem. Marzenia zrealizuje tylko wtedy, gdy znajdzie się w przyjaźnie nastawionym otoczeniu.

G – mentalna równowaga. Wibracja ta jest trudna do realizacji. Daje możliwości zrozumienia tego, co wartościowe i rzeczywiste. Z jednej strony powoduje wyniosłość, z drugiej jest źródłem miłości – wszystko zależy od sposobu myślenia o sobie. Jako pierwsza litera imienia sprzyja świadomości swojego przywództwa i celów. Daje aktywność, umiejętność kontrolowania swoich emocji, trudność współpracy z innymi. Akceptuje tylko własny punkt widzenia, z innymi aktywnie i bezlitośnie walczy.

H – mentalna i dualistyczna. Litera H jest jak most łączący poziomy lub drabina zawierająca stopnie do pięcia się w górę. Mając tę literę w swoim imieniu, należy pamiętać o przerwach na odpoczynek. Jako pierwsza litera imienia sprzyja wykorzystywaniu wszelkiego rodzaju talentów do pomagania innym. Osoba jest odważna i tolerancyjna; posiada wewnętrzną siłę duchową.

I – mentalna i inspirująca. Planetarny władca: Saturn. To śmiercionośna błyskawica i linia prosta. Poprzez wysokie wibracje jest silna, a jednocześnie ma skłonności do samozniszczenia. Jako pierwsza litera imienia daje ostrożność i cierpliwość. Osoba dążąc do perfekcji, potrzebuje spokoju i czasu na refleksję, a poszukując wiedzy – ma krytyczne podejście do innych. Jeżeli w imieniu jest wiele I, osoba może mieć zdolności uzdrawiające. Bywa też wrażliwa, zdolna do pesymizmu oraz irytacji z błahego powodu. Motywacją do rozwoju wewnętrznego na ogół jest miłość.

J – mentalna, dualistyczna. Jako pierwsza litera imienia daje umysł wyrafinowany, przywództwo, oryginalność, entuzjazm oraz wolę zmian. W życiu waha się, wycofuje i nie realizuje podjętych wcześniej zadań.

K (11) – intuicyjna i wszechstronna, otwarta, analityczna, zdecydowana, łączy się z prawdą i uczciwością. K podświadomie odbiera informacje, jak ma działać, dając siłę i odwagę. Jako pierwsza litera wskazuje na zdolności kierownicze i wykonawcze. Łatwo się dopasowuje do sytuacji i dąży do zachowania we wszystkim równowagi. Stoi na straży praworządności i sprawiedliwości.

L, Ł – mentalna równowaga. Jest kamieniem węgielnym; można na niej polegać. Nie jest spontaniczna, ale powolna i prostolinijna. Jako pierwsza litera imienia sprzyja poświęcaniu się; potrzebuje jednak bodźca oraz impulsu do działania. Często produkuje zmartwienia, jest ironiczna oraz nastawiona pesymistycznie.

M – materialna równowaga. Jest praktyczna, realizuje wszystko co zaplanuje, lubi dominować, jednak posiada granice, których nie przekracza. Jako pierwsza litera imienia sprzyja eliminacji zaległych spraw i trosk i z tego powodu skutecznie przechodzi przez wszystkie zmiany. M daje zdolność regeneracji oraz wiele talentów, które osoba potrafi wykorzystać. Nie jest lekkomyślna, zawsze sięga w głąb swych uczuć i nie idzie drogą na skróty; jest zmysłowa. Osoba mająca tę literę na początku imienia to intuicyjny przywódca i wykonawca, który nigdy nie idzie na łatwiznę.

N, Ń – mentalna i dualistyczna. W literę tę wpisana jest ogromna wyobraźnia, ostrożność oraz podświadome rozumienie prawdy. Jako pierwsza litera imienia powoduje, że osoba jest współczująca, nie chowa się w cień, ale wychodzi na zewnątrz. Bardzo łatwo dostosowuje się do sytuacji życiowych oraz podchodzi do wszystkiego intelektualnie. Bywa jednak nerwowa, ruchliwa, niespokojna i zbyt drobiazgowa. Lubi podróżować.

O, Ó – planetarny władca: Jowisz. Jest emocjonalna, inspirująca, cicha i zamknięta w sobie. Gdy owoc jest dojrzały, to pomimo pozorów przekazuje wiele dobrego. Jako pierwsza litera imienia daje siłę, ambicję, naturalny pociąg do organizowania i wizualizacji całych systemów. Zawsze kończy to, co zaczęła. Jest wrażliwa na krytykę i może być melancholijna. Jeżeli w imieniu jest kilka liter O, może się pojawiać podejrzliwość, która jest uzasadniona.

P – mentalna, dualistyczna. Osoba, której dane osobowe zawierają literę P, zawsze demonstruje to, co odczuwa, jest samowystarczalna, posiada zdolności analityczne, ale cechuje ją brak woli i niemożność podejmowania decyzji. Jako pierwsza litera imienia sprzyja szybkiemu wpadaniu w złość, daje odwagę, ochotę na władzę i przeprowadzanie reform wszelkiego rodzaju. Pod wpływem litery P osoba staje się filozofem albo rewolucjonistą, koncentrując się zawsze na własnym umyśle lub poczuciu władzy.

R – emocjonalna i inspirująca. Jako pierwsza litera imienia R sprzyja wzbudzaniu zaufania do osoby, która posiada intuicję i potrafi z niej korzystać. Daje głęboką wiedzę, interesuje się także wiedzą tajemną, dobrze znosi trudne warunki życia i nie ujawnia swoich problemów. Zawsze kieruje się własnym poczuciem czasu. Dzięki swojej hojności i tolerancji dla ludzkich słabości magnetycznie przyciąga oraz podporządkowuje się osobom słabym lub na niskim poziomie.

S, Ś – emocjonalna, dualistyczna, inspirująca, oryginalna i niezależna. Jest przewodnikiem emocji, powoduje trudności w podejmowaniu decyzji. Jako pierwsza litera imienia daje otwartość i optymizm. Osoba mająca tę literę w imieniu lubi kontakty towarzyskie oraz pochlebstwa. Brakuje jej jednak szczerości i odwagi, aby przyznać się do własnych błędów.

T