Test trójstopniowy w prawie autorskim. Paradygmaty prawa autorskiego - Piotr Niezgódka - ebook

Test trójstopniowy w prawie autorskim. Paradygmaty prawa autorskiego ebook

Piotr Niezgódka

0,0
110,00 zł

Opis

Rozważania zawarte w książce wpisują się w aktualną dyskusję na temat istoty prawa autorskiego, a więc pytania, czy jego celem jest ochrona interesów autorów, czy też może zapewnienie równowagi tych interesów i interesu publicznego.

Publikacja zawiera szczegółową analizę testu trójstopniowego, który wiąże możliwość korzystania z cudzego utworu chronionego autorskimi prawami majątkowymi bez zgody uprawnionego (dozwolony użytek) z wymogiem spełnienia trzech ogólnych przesłanek:

  • ograniczenia do określonych szczególnych przypadków,
  • braku sprzeczności z normalnym korzystaniem z utworu oraz
  • braku bezzasadnej ingerencji w uzasadnione interesy twórcy.

Publikacja pomoże rozstrzygać wątpliwości dotyczące stosowania art. 35 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w sporach z obszaru dozwolonego użytku.

Adresaci:
Zainteresuje zarówno adwokatów, radców prawnych i sędziów, jak i pracowników naukowych.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF