System realizacji strategii rozwoju województwa - Agnieszka Pawłowska, Anna Kołomycew, Bogusław Kotarba - ebook

System realizacji strategii rozwoju województwa ebook

Agnieszka Pawłowska, Anna Kołomycew , Bogusław Kotarba, Anna Gąsior - Niemiec

0,0
50,00 zł

Opis

Książka jest odpowiedzią na zawarte w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oczekiwania związane z nowym paradygmatem polityki regio­nalnej. Paradygmat ten zmierza w kierunku wzmocnienia systemu rządzenia wielopoziomowego (multilevel governance).

Kluczowe znaczenie mają w nim zasady efektywności, warunkowości, oparcia polityki na dowodach (evidence-based policy).

Zdecydowanie większą wagę przywiązuje się również do spójności terytorialnej, jako kryterium planowanych i wdrażanych działań rozwojowych. Nowy paradyg­mat polityki regionalnej zakłada dalsze zwiększenie autonomii samorządu województwa zarówno w zakresie tworzenia wizji rozwoju (strategii), jak i systemu re­alizacji tej wizji. System realizacji strategii - jej uczestnicy, instrumenty wdrażania, mechanizmy koordynacji oraz monitoring i ewaluacja - przygotowywany i przyjmowany na poziomie samorządowych województw jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF