Sukces osobisty. Biblioteka Sukcesu Briana Tracy - Brian Tracy - ebook + audiobook

Sukces osobisty. Biblioteka Sukcesu Briana Tracy ebook

Tracy Brian

5,0

Opis

Dlaczego jedni odnoszą większe sukcesy niż inni? Brian Tracy, światowej sławy ekspert od zwiększania efektywności, przez dziesięciolecia badał życiorysy i zachowania ludzi sukcesu.

Na tej podstawie wyciągnął zaskakujący wniosek: nawet niewielkie korekty nastawienia i zachowań mogą przełożyć się na istotny wzrost osiąganych wyników. W tej krótkiej, acz inspirującej książce autor wyjaśnia, w jaki sposób wszyscy możemy:
- wyznaczać jasne cele (bo nie da się osiągnąć celu, którego się nie widzi),
- zmienić nastawienie pod kątem przyciągania nowych możliwości,
- wyrzec się wszelkich przekonań, którymi sami się ograniczamy;
- wzmacniać pewność siebie,
- ćwiczyć się w sztuce odwagi (ludzie sukcesu nie boją się podejmować ryzyka),
- wykorzystywać każdą okazję do nauki i rozwoju,
- nawykowo prowadzić działania networkingowe,
- opanować umiejętność planowania strategicznego. Książka jest pełna prostych, lecz jednocześnie rewolucyjnych technik, dzięki którym nauczysz się przekuwać marzenia w konkretne efekty.

 

Brian Tracy jest jednym z najlepszych profesjonalnych mówców na świecie. Otworzył, zbudował, zarządzał i kierował 22 biznesami z różnych branż. Co roku prowadzi konsultacje dla ponad 250 000 osób w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Europie i Azji. Jego prezentacje, przemowy i seminaria są specjalnie przygotowane i dostosowane do różnych grup odbiorców. Opisuje się je jako „inspirujące, zabawne, informujące i motywujące”. Tracy pracował z ponad 500 korporacjami, wygłosił ponad 2000 wykładów i przemawiał dla ponad 2 000 000 ludzi.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 89

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Popularność
Brian Tracy

Sukces osobisty

Przekład: Bartosz Sałbut

Tytuł oryginału: PERSONAL SUCCESS Seria wydawnicza: BRIAN TRACY SUCCESS LIBRARY

Przekład: Bartosz Sałbut Redakcja: Monika Marczyk Korekta: Anna Kołat Koncepcja serii: Agnieszka Wiśniewska Projekt okładki: Amadeusz Targoński, targonski.pl Skład: Studio Magenta, Nadzieja Michnievič

Copyright © 2016 Brian Tracy All rights reserved. This edition published in arrangement with AMACOM, a division of American Management Association, New York

Copyright © for the Polish edition by MT Biznes Ltd.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci zabronione. Wykonywanie kopii metodą elektroniczną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym, optycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Niniejsza publikacja została elektronicznie zabezpieczona przed nieautoryzowanym kopiowaniem, dystrybucją i użytkowaniem. Usuwanie, omijanie lub zmiana zabezpieczeń stanowi naruszenie prawa.

Warszawa 2016

MT Biznes sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa

tel. (22) 632 64 20

www.mtbiznes.pl

e-mail: sekretariat@mtbiznes.pl

ISBN 978-83-8087-055-0 (format e-pub)

ISBN 978-83-8087-056-7 (format mobi)

Wersja elektroniczna:

Karol Ossowski

Wprowadzenie

Dlaczego niektórzy ludzie odnoszą w pracy większe sukcesy niż inni? Dlaczego niektóre kariery rozwijają się i rozkwitają? Dlaczego pewni ludzie zdają się częściej otrzymywać awanse, szybciej się zbliżać do swoich założonych celów i ogólnie czerpać większą satysfakcję z życia i pracy?

Czy ktoś, kto zarabia rocznie 250 tysięcy dolarów, jest faktycznie dziesięć razy mądrzejszy, skuteczniejszy albo bardziej uzdolniony niż ktoś, kogo wynagrodzenie wynosi 25 tysięcy rocznie? Oczywiście, że nie. W jednym z badań tysiąc osób poddano standardowemu testowi na inteligencję. Najinteligentniejszy z badanych był zaledwie dwa i pół razy mądrzejszy niż najmniej inteligentny członek badanej grupy. Jeśli jednak chodzi o przychody, różnice między uczestnikami badania były ogromne. Najlepiej zarabiający z nich uzyskiwał stukrotnie wyższe wynagrodzenie niż ten, który zarabiał najmniej.

Warto też zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Otóż najwyższych zarobków wcale nie otrzymywała osoba o najwyższym wskaźniku inteligencji. Również najniższy wskaźnik inteligencji nie pokrywał się z najniższym poziomem wynagrodzenia. Inteligencja – czy też naturalny, wrodzony talent – ma oczywiście pewien wpływ na życiowy sukces danego człowieka. Jednak w ostatecznym rozrachunku sukces ten zależy przede wszystkim od cech osobowości, ciężkiej pracy, gotowości do ciągłego uczenia się oraz umiejętności skutecznego zarządzania czasem.

Koncepcja decydującej przewagi

Zasada Pareto głosi, że 20 procentom ludzi, zarabiającym najwięcej, przypada w udziale 80 procent wszystkich dochodów wypracowanych w danej dziedzinie czy branży. Pozostałe 80 procent pracujących musi się zadowolić 20 procentami zysków. Dlaczego tak to wygląda?

Po latach badań i analiz w końcu udało nam się znaleźć odpowiedź na to pytanie. Zasadniczą treść tej odpowiedzi stanowi koncepcja decydującej przewagi. Zakłada ona, że już niewielka, marginalna różnica w poziomie konkurencyjności w wybranych obszarach może się przełożyć na znacznie lepsze wyniki. Zgodnie z tą samą koncepcją nawet drobna słabostka – jeśli dotyczy ważnego obszaru – może zamknąć człowiekowi drogę do dobrych wyników i wysokich dochodów. Taki stan może się utrzymywać przez wiele lat, niezależnie od tego, czy dana osoba zdaje sobie sprawę z własnych braków, czy nie.

Koń biegnący w gonitwie może wygrać zaledwie o włos, a i tak zdobędzie nagrodę dziesięciokrotnie wyższą niż drugi. Czy w związku z tym należy sądzić, że zwycięzca biega dziesięć razy szybciej niż pokonany rywal? Oczywiście, że nie. Zwycięski wierzchowiec nie biegnie ani 50 procent, ani nawet 10 procent szybciej. Różnica między pierwszym a drugim koniem przebiegającym linię mety – między znanymi czempionami a całą resztą, o której świat zapomina w jednej chwili – wynosi zaledwie 3 procent.

Nadzwyczajne wyniki

W swojej książce o nadzwyczajnych wynikach K. Anders Ericsson zawarł myśl, że mistrzowie – bez względu na dziedzinę – wyróżniają się przede wszystkim tym, jak wiele czasu poświęcili na doskonalenie najważniejszych umiejętności.

Warto w tym miejscu przytoczyć słowa, w których Henry Wadsworth Longfellow charakteryzuje ludzi sukcesu wszystkich epok:

Wybitni, co na wyżyny się dostali,z pewnością długo na to pracowali.Po nocach, kiedy inni spali,oni się w pocie czoła wspinali.

Wszystko się liczy

W tej książce znajdziesz dwadzieścia jeden pomysłów, które możesz wykorzystać jako punkt wyjścia do budowania swojego sukcesu osobistego. Pomogą ci one zdobyć najważniejsze kompetencje, a jednocześnie uwolnić się od pewnych niedoskonałości, które mogą stanowić przeszkodę na drodze do rozwoju.

Fundament tej książki stanowi tak zwane prawo akumulacji, zgodnie z którym wszystko się liczy. Wszystko, co robisz – każda twoja decyzja i każde działanie, które postanowiłeś podjąć lub z których zrezygnowałeś – podlega z czasem akumulacji i ostatecznie składa się na twój sukces lub jego brak.

Konsekwentne stosowanie wskazówek zawartych w tej książce może ci pomóc odnieść wielki sukces szybciej, niż ci się wydaje. Zacznijmy więc!

  1

Przestrzegaj prawa

W 350 roku przed naszą erą, czyli w czasach, gdy ludzie wierzyli w bogów z góry Olimp, a także w szczęście, przypadki i zrządzenia losu, Arystoteles zaproponował tak zwaną zasadę przyczynowości. Stwierdził on, że nie ma czegoś takiego jak przypadkowe zdarzenia – że w każdej sytuacji można wskazać zależność przyczynowo-skutkową. Każde zdarzenie ma swoją przyczynę, nawet jeśli nie zawsze ją znamy.

Wszystko, co ci się przytrafia i co się dzieje w twoim życiu, ma swoją przyczynę, która przynosi skutek w postaci takiego, a nie innego kształtu twojej rzeczywistości. Jeśli zatem chcesz osiągnąć inny skutek, musisz zmienić jego przyczynę. Jeśli chcesz uzyskiwać inne efekty końcowe, musisz zmienić dane wejściowe.

Prawo przyczyny i skutku stanowi jeden z fundamentów zachodniego sposobu rozumowania. Można je śmiało uznać za zarodek i kamień węgielny matematyki i nauk ścisłych, a także medycyny, technologii, biznesu i sztuki wojny.

Prawa naturalne – zarówno te dotyczące sfery psychicznej, jak i te odnoszące się do sfery fizycznej – działają zawsze. Nie musimy ich znać, nie musimy się z nimi zgadzać, nie muszą nam one odpowiadać, nie muszą nam się podobać. Pod tym względem mają charakter neutralny. Dotyczą wszystkich, zawsze, w każdych okolicznościach.

Nasze główne zadanie polega na tym, aby je zrozumieć i się do nich – w szczególności do tych psychologicznych – dostosować, tylko bowiem w ten sposób możemy zacząć wykorzystywać je do własnych celów. Poniżej omówione zostały trzy prawa psychologiczne.

Prawo przekonań

Pierwsze z praw psychologicznych, prawo przekonań, stanowi fundamentalną zasadę filozofii, religii, psychologii, metafizyki i biznesu. Mówi ono, że jeśli przekonaniom towarzyszą uczucia i emocje, to te przekonania stanowią treść rzeczywistości danego człowieka. Wayne Dyer powiedział: „Nie wierzy się w to, co się widzi. Wierzy się w to, w co się zawczasu postanowiło wierzyć”.

Nie ma przy tym większego znaczenia, czy dane przekonanie jest realne. Jeśli wierzy się w coś dostatecznie długo i mocno, to takie przekonanie – obojętnie: pozytywne czy negatywne – ma moc kształtowania rzeczywistości.

Przekonania są wyuczone

Jeśli zaś chodzi o przekonania, warto zwrócić uwagę na to, że nikt się z nimi nie rodzi. Wszystko, co obecnie sądzisz – na własny temat, o innych ludziach czy o świecie – zostało ci w pewnym momencie wpojone. Ktoś cię tego w jakiś sposób nauczył. Jakkolwiek się to stało, w pewnym momencie zacząłeś w to wierzyć, a wówczas stało się to dla ciebie prawdą, ponieważ uważasz to za prawdę.

Każdy człowiek wyznaje dwa rodzaje przekonań – pozytywne i negatywne. Z perspektywy szans na sukces najgorsze są przekonania o charakterze samoograniczającym. Chodzi tu o przekonania na temat własnej osoby bądź firmy, które stają się dla nas barierą, powstrzymują nas przed pewnymi działaniami i w związku z tym często pozbawiają nas szans na sukces czy osiągnięcie określonych celów. Zastanów się, jakie sam wyznajesz samoograniczające przekonania.

Twoje negatywne przekonania są jak hamulce, jak przeszkody na drodze do sukcesu. Nie ma przy tym większego znaczenia, czy znajdują one pokrycie w rzeczywistości, czy nie – chociaż warto podkreślić, że większość takich przekonań okazuje się zupełnie nieprawdziwa. Pojawiają się one w naszych głowach za sprawą czegoś, co ktoś nam powiedział, co gdzieś przeczytaliśmy lub co usłyszeliśmy w szkole. Ludzie przyjmują w życiu tego typu przekonania, nawet się specjalnie nad nimi nie zastanawiając.

Weryfikacja samoograniczających przekonań

Aby w pełni wykorzystać swój potencjał, powinieneś pozbyć się tych samoograniczających przekonań, które to uniemożliwiają. Jeśli chcesz się rozpędzić na autostradzie osobistego rozwoju i sukcesu, wyzbądź się wszystkich myśli dotyczących granic własnego potencjału intelektualnego i kreatywnego, braku uzdolnień czy niedostatków charakteru. Musisz być gotów do tego, by wyrzec się każdego wyobrażenia, które utrudnia ci pełne wykorzystanie własnego potencjału.

Prawo przyciągania

Drugie ważne prawo psychologiczne, które decyduje o naszym losie, to prawo przyciągania. Zgodnie z nim każdy z nas jest jak żywy magnes, który automatycznie przyciąga do siebie ludzi, zdarzenia i okoliczności o charakterze zgodnym z motywem dominującym w naszych myślach, w szczególności zaś tych, pod wpływem których kształtują się nasze emocje.

Wszystko, co dzisiaj masz w życiu, przyciągnąłeś do siebie, ponieważ byłeś takim, a nie innym człowiekiem, i myślałeś w określony sposób. Możesz zatem zmienić swoje życie, ponieważ możesz zmienić siebie. Możesz zacząć myśleć inaczej.

Nowe myśli – nowe życie

Jeśli chcesz przyciągać do siebie innych ludzi, inne okoliczności, inne szanse, jeśli chcesz na przykład znaleźć lepszą lub lepiej płatną pracę, powinieneś koniecznie zmienić sposób myślenia o sobie samym w tym konkretnym kontekście.

Ogólna zasada sukcesu głosi: „Twój dochód stanowić będzie średnią dochodu pięciu osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu”.

Dlaczego tak jest? Ponieważ ludzie z naszego otoczenia mają na nas ogromny wpływ. Sposób naszego myślenia i stosunek do siebie aż w 95 procentach zależy od tego, z jakimi ludźmi zwykle spędzamy czas.

Zetknąłem się w życiu z licznymi przypadkami, w których ludzie zmieniali miejsce zatrudnienia, a razem z nim negatywnego szefa i negatywnych kolegów na pozytywnego szefa i pozytywnych kolegów. Za każdym razem w ciągu kilku tygodni w ich życiu dokonywała się niesamowita przemiana. Z przeciętnych pracowników przeistaczali się w gwiazdy, a ich dochody rosły często nawet kilkakrotnie.

Prawo odpowiedniości

Trzecie ze wspomnianych praw psychologicznych głosi, że nasze życie zewnętrzne stanowi odzwierciedlenie naszego życia wewnętrznego. Nasz świat zewnętrzny przypomina nasz świat wewnętrzny. Filozofia zen mówi: „Gdziekolwiek pójdziesz, tam będziesz”.

Nikt z nas nie widzi świata takim, jaki jest. Widzimy świat przez pryzmat naszej własnej osobowości. Oznacza to, że w dowolnym momencie naszego życia otaczająca nas rzeczywistość – ludzie, okoliczności, zarobki czy otoczenie – w jakiś sposób odpowiadają temu, co się akurat dzieje w naszym wnętrzu.

Ludzie nieszczęśliwi lub niezadowoleni ze swojej pracy czy związku często wykazują różne negatywne zachowania, zaczynają na przykład za dużo jeść i pić, zbyt rzadko podejmują aktywność fizyczną.

Często się też zdarza, że po nawiązaniu nowej, lepszej relacji, przechodzą na dietę, zaczynają ćwiczyć i ogólnie bardziej dbają o swoje zdrowie.

Jak pomyślisz, tak będzie

Do najważniejszych odkryć dotyczących możliwości ludzkiego umysłu należy to, z którego wynika, że rzeczywistość człowieka stanowi odzwierciedlenie myśli dominujących w jego głowie.

A o czym ty myślisz przez większość czasu? To pytanie, na które da się łatwo odpowiedzieć. Myśli dominujące w głowie ludzi, wyrażające ich kondycję psychiczną, zawsze w jakiś sposób dają o sobie znać w zewnętrznych okolicznościach. Wystarczy zatem spojrzeć na człowieka i przyjrzeć się jego sytuacji.

We własnym wnętrzu powinieneś więc stworzyć psychologiczny odpowiednik tego, czego pragnąłbyś zaznać w zewnętrznym świecie. Takie działanie radykalnie poprawi jakość twojego życia. Dokona się to nie za sprawą szczęścia czy przypadku, ale na mocy prawa – prawa przyczyny i skutku.

Ćwiczenia

Podaj przykład samoograniczającego przekonania, które powstrzymuje cię przed osiągnięciem pewnych celów. Spróbuj je podważyć. Wyobraź sobie, że jest ono nieprawdziwe. Co mógłbyś zrobić, gdyby tak było?

Zastanów się nad swoim zewnętrznym życiem – nad swoją pracą i związkiem. Czy jesteś z niego zadowolony? Jeśli nie, to co zamierzasz z tym zrobić?