Przywództwo. Biblioteka Sukcesu Briana Tracy - Brian Tracy - ebook + audiobook

Przywództwo. Biblioteka Sukcesu Briana Tracy ebook

Tracy Brian

4,7

Opis

 Urodzeni liderzy należą do rzadkości. Co zatem sprawia, że człowiek staje się przywódcą i źródłem inspiracji dla innych?

Specjalista od zagadnień związanych z dążeniem do sukcesu Brian Tracy pomógł tysiącom ludzi stać się wyjątkowymi liderami,

a teraz ujawnia w tej zwięzłej, ale bardzo treściwej książce, jak można:

• pozyskiwać zaufanie ludzi i cieszyć się ich lojalnością;

• budzić poczucie celu w organizacji;

• myśleć strategicznie i mieć w głowie ogólny obraz sytuacji;

• przekształcać trudności w okazje do wykorzystania;

• podejmować właściwe ryzyko;

• jasno mówić o celach i strategiach oraz zdobywać poparcie dla nich;

• tworzyć zwycięskie zespoły;

• pomagać zwykłym ludziom w osiąganiu nadzwyczajnych wyników;

• pielęgnować wartościowe relacje i wykorzystywać prawo wzajemności;

• stać się naturalnym kandydatem na przywódcę, który poprowadzi organizację do zwycięstwa.

Wybitne przywództwo jest umiejętnością, której można się nauczyć. Ta niezastąpiona, mała książeczka, wypełniona po brzegi opisami wypróbowanych metod, pomoże ci odblokować twój potencjał przywódcy.

Brian Tracy jest jednym z najlepszych profesjonalnych mówców na świecie. Otworzył, zbudował, zarządzał i kierował 22 biznesami

z różnych branż. Co roku prowadzi konsultacje dla ponad 250 000 osób w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Europie i Azji. Jego prezentacje, przemowy i seminaria są specjalnie przygotowane i dostosowane do różnych grup odbiorców. Opisuje się je jako „inspirujące, zabawne, informujące i motywujące”. Tracy pracował z ponad 500 korporacjami, wygłosił ponad 2000 wykładów

i przemawiał dla ponad 2 000 000 ludzi

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 81

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Popularność
Brian Tracy

Przywództwo

Przekład: Michał Lipa

Tytuł oryginału: LEADERSHIP

Przekład: Michał Lipa

Redakcja: Anna Żółcińska

Projekt okładki: Amadeusz Targoński, targonski.pl

Skład: Studio Magenta, Nadzieja Michnievič 

Copyright © 2014 Brian Tracy

All rights reserved. 

Copyright © 2014 for the Polish edition by MT Biznes Ltd. 

This edition published in arrangement with AMACOM, a division of American Management Association, New York

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci zabronione. Wykonywanie kopii metodą elektroniczną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym, optycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Niniejsza publikacja została elektronicznie zabezpieczona przed nieautoryzowanym kopiowaniem, dystrybucją i użytkowaniem. Usuwanie, omijanie lub zmiana zabezpieczeń stanowi naruszenie prawa.

Warszawa 2015

MT Biznes sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa

tel. 22 632 64 20

www.mtbiznes.pl

e-mail: sekretariat@mtbiznes.pl

ISBN 978-83-7746-852-4 (format e-pub)

ISBN 978-83-7746-853-1 (format mobi)

Opracowanie wersji elektronicznej:

Karolina Kaiser

Spis treści

Okładka

Strona tytułowa

Strona redakcyjna

Wprowadzenie

1.

Przywódcą się stajemy, nie rodzimy

2.

Poczucie misji

3.

Orientacja na działanie

4.

Odwaga

5.

Przywódca jako strateg

6.

Umiejętność inspirowania i motywowania

7.

Zobowiązanie do wygrywania

8.

Przywódca jako komunikator

9.

Wyciąganie wniosków z porażek

10.

Budowanie zespołu mistrzów

11.

Skupianie się na wynikach

12.

Pragnienie przywództwa

13.

Przywództwo a poczucie własnej wartości

14.

Przywództwo przez dawanie przykładu

15.

Motywacja wewnętrzna przywódcy

16.

Rozwijanie cech przywódczych

17.

Siła dzięki współpracy

18.

Przywództwo przez konsensus

19.

Przywództwo przez słuchanie

20.

Żyj jak przywódca

21.

Prawość: najistotniejsza cecha przywództwa

O autorze

Wprowadzenie

Wybitny sędzia Sądu Najwyższego Oliver Wendell Holmes powiedział kiedyś, że są trzy rodzaje ludzi: tacy, którzy inicjują bieg wydarzeń, tacy, którzy obserwują zdarzenia, i tacy, który w ogóle nie wiedzą, co się wokół nich dzieje.

W tej książce będzie mowa o przywództwie w działaniu i o ludziach inicjujących zdarzenia.

Nasze społeczeństwo odczuwa dojmującą potrzebę przywództwa. Potrzebujemy przywództwa w domach, organizacjach biznesowych, stowarzyszeniach prywatnych i publicznych oraz w rządzie. Potrzebujemy go bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Przede wszystkim chcemy liderów, którzy poprowadzą nas w przyszłość – ludzi obdarzonych wizją i odwagą, zdolnych odkrywać nowe morza i zdobywać nowe lądy.

Potrzebujemy dwóch rodzajów przywódców. Pierwszy z nich, przywódca transakcyjny, jest ważniejszy, bardziej podstawowy. To osoba, która sprawia, że zadania organizacji są wykonywane z pomocą i przez innych ludzi.

Drugim rodzajem przywódcy, jakiego potrzebujemy, jest przywódca transformacyjny. To lider wytyczający nowe drogi, człowiek obdarzony wizją. Taki przywódca motywuje, podnosi na duchu, inspiruje i upełnomocnia ludzi, sprawiając, że osiągają wyniki, o jakich nawet im się nie śniło.

Przyczyną, dla której tak bardzo potrzebujemy przywódców w naszych instytucjach, a zwłaszcza w przedsiębiorstwach, jest to, że pracujący w nich dzisiaj ludzie są znacznie trudniejsi, bardziej wymagający, bardziej analityczni i bardziej samolubni niż kiedykolwiek wcześniej.

Nie wystarczy już podpisać umowę z pracownikiem i powiedzieć mu, co ma robić. Ludzie chcą uczestniczyć w życiu firmy. Chcą dyskutować o tym, co robią. Oczekują regularnych ocen wyników swojej pracy. Chcą wiedzieć, co będą z tego mieli. Dzisiaj coraz częściej ludzie trafiają na rynek pracy z podejściem typu: „Dlaczego miałbym pracować właśnie dla was?”.

Jednym z głównych powodów, dla których ludzie decydują się na pracę w danej organizacji, jest właśnie przywództwo. Istnieją dwie świetne definicje przywództwa, które bardzo mi się podobają, zwłaszcza w kontekście organizacji biznesowych. Oto pierwsza z nich:

Przywództwo to zdolność uzyskiwania niezwykłych wyników od zwykłych ludzi.

Druga definicja brzmi tak:

Przywództwo to zdolność zdobywania zwolenników.

Dziś przywództwo wynikające z pozycji, bogactwa albo władzy (zwane przywództwem przypisanym) sprawdza się tylko na krótką metę. Jedynym trwałym rodzajem przywództwa jest to, w którym ludzie sami decydują, że chcą podążać w kierunku wskazanym przez lidera i realizować jego wizję pod jego przewodnictwem. Inaczej mówiąc, cechą wyróżniającą najlepszych współczesnych przywódców jest to, że ludzie chcą dobrowolnie iść za nimi.

1Przywódcą się stajemy, nie rodzimy

Zgłębiam zagadnienia przywództwa od wielu lat. Zacząłem, kiedy byłem nastolatkiem, a pierwszym przywódcą, którego biografię przestudiowałem dogłębnie, był Hannibal. Pochłaniałem książki o wojnach punickich, słoniach przekraczających Alpy i bitwach z Rzymianami. Hannibal potrafił przekształcić niewielką armię w potężną siłę, przemierzyć z nią tysiące mil i zagrozić unicestwieniem największemu imperium jego czasów.

Następnie przestudiowałem żywot Scypiona Afrykańskiego – wodza, który pokonał Hannibala. Studiowałem także wnikliwie biografie Napoleona i Wellingtona, aby zrozumieć różnice między nimi. Czytałem dużo o Washingtonie i Lincolnie, a także o generałach George’u Pattonie, Dwighcie Eisenhowerze i Omarze Bradleyu, którzy w swoim czasie należeli do najwybitniejszych dowódców.

Dowiedziałem się, że przywódcami się stajemy, nie rodzimy. Nikt nie przychodzi na świat jako urodzony lider. Nawet Aleksander Wielki musiał się wiele nauczyć (studiował od ósmego roku życia), żeby zostać przywódcą.

Studiuj życiorysy wybitnych ludzi

Studiowanie życiorysów najwybitniejszych przywódców czasów obecnych i przeszłych jest najszybszym i najpewniejszym sposobem wyrabiania w sobie cech przywódczych. Im więcej dowiesz się na temat tego, co decyduje o efektywnym przywództwie, tym większe jest prawdopodobieństwo, że przyjmiesz takie same wartości i wpoisz sobie takie same zachowania. Te wartości i zachowania uwidocznią się później w twoich działaniach i wynikach.

Abraham Lincoln napisał: „To, iż niektórzy ludzie odnieśli sukces, świadczy o tym, że inni też mogą”. Wielki filozof Bertrand Russell zgodził się z tym poglądem, pisząc: „Najlepszym dowodem na to, że coś można zrobić, jest fakt, że inni ludzie już to zrobili”.

Pomyśl o znanych ci mężczyznach i kobietach będących podziwianymi przez ciebie przywódcami i zacznij się zastanawiać nad tym, w jaki sposób możesz naśladować ich zachowania. Pomyśl, jak możesz się stać choć trochę podobny do nich. Wyobraź sobie, że po jakimś czasie naprawdę zaczniesz przejawiać posiadane przez nich cechy i sam staniesz się przywódcą.

Historia Aleksandra Wielkiego

Historia Aleksandra Wielkiego jest bardzo pouczająca dla każdego, kto aspiruje do wysokiego stanowiska przywódczego. W wieku 15 lat Aleksander był przekonany, że jego przeznaczeniem jest podbicie całego znanego świata. Miał wizję zjednoczenia całej ludzkości pod jednym sztandarem. Przez wiele lat studiował pod kierunkiem Arystotelesa, przygotowując się do wypełnienia tej misji. Nauczył się sztuki wojennej od swego ojca i jego najlepszych generałów. Postrzegał siebie jako wielkiego króla i miał niewzruszoną wiarę w swoją zdolność osiągania celów, które sam sobie wyznaczał.

Aleksander był zarówno znakomitym administratorem, jak i doskonałym wykonawcą. Wykazywał się świetnym wyczuciem podczas zlecania zadań i we właściwym momencie umieszczał odpowiednich ludzi na odpowiednich stanowiskach. Potrafił planować, organizować, przemyśliwać i błyskotliwie realizować to, co zaplanował.

W czasie bitwy pod Arbelą poprowadził 50 tysięcy ludzi do frontalnego ataku na milionową armię perską i rozgromił ją. Nigdy nie rozważał możliwości porażki. Miał całkowite zaufanie do siebie i do swoich ludzi oraz wierzył w ich zdolność do pokonywania trudności, bez względu na to, jak duże one były.

Aleksander, podobnie jak wszyscy wybitni przywódcy, potrafił organizować ludzi i inspirować ich do przewyższania wszystkich osiągnięć, które były wcześniej ich udziałem. Miał zdolność koncentrowania się na swoich mocnych stronach i skupiania się na krytycznych sprawach decydujących o zwycięstwie. Jego życie i historia jego podbojów są doskonałym przykładem połączenia wszystkich wielkich cech przywódczych zidentyfikowanych podczas licznych badań dotyczących tego zagadnienia.

Postrzegaj siebie jako przywódcę

We wprowadzeniu wyraziłem pogląd, że istnieje pewna skala, na której – na samym jej dole – znajdują się ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia, co się dzieje wokół nich (albo w ogóle ich to nie obchodzi). Z kolei na górze skali znajduje się niewielka grupa obejmująca 1–2 procent członków naszego społeczeństwa, którzy są inicjatorami wszelkich zmian. Każdy z nas znajduje się gdzieś na tej skali i przesuwa się w górę i w dół, w zależności od tego, co robi i mówi każdego dnia.

Jeśli chcesz stać się przywódcą lub być lepszym przywódcą, pamiętaj, że wszystko zależy od ciebie. Wszystko jest w twoich rękach, albo – co jeszcze ważniejsze – w twojej głowie. Jesteś tym, kim myślisz, że jesteś. Twoje wyobrażenie o sobie decyduje o twoich możliwościach. Możesz stać się znacznie efektywniejszym liderem, zmieniając to wyobrażenie – sposób, w jaki myślisz o sobie jako przywódcy.

Początkiem wszystkiego jest prawo przyczyny i skutku. To podstawowe prawo rządzące wszechświatem. Wszystkie inne prawa matematyczne i naukowe są przypadkami szczególnymi tego prawa, które głosi, że każdy skutek ma jakąś przyczynę. Nic nie dzieje się samo z siebie. Implikacje tego prawa są bardzo istotne. Oznacza ono bowiem, że sukces osiągany przez każdego człowieka też ma swoją przyczynę lub przyczyny. Jeżeli więc chcesz osiągnąć taki sukces jak ktoś inny, jeżeli chcesz naśladować zachowania ludzi sukcesu, postępować tak jak oni i osiągnąć to co oni, musisz najpierw się dowiedzieć, co robili, i robić to samo! Kopiuj do znudzenia zachowania ludzi sukcesu, a w końcu osiągniesz takie same wyniki.

Z tym prawem wiąże się kolejne: prawo wiary. Głosi ono, że jeśli wierzysz w coś z dużym przekonaniem, w końcu stanie się to rzeczywistością. Inaczej mówiąc, jesteś tym, kim wierzysz, że jesteś. Filozof William James powiedział, że „wiara kreuje rzeczywiste fakty”.

Celem tej książki jest umożliwienie ci zostania przywódcą, a jeżeli już nim jesteś – stania się bardziej efektywnym przywódcą. Zamierzam osiągnąć ten cel, opisując niektóre cechy, atrybuty i zachowania najbardziej efektywnych przywódców w naszym społeczeństwie, tak abyś mógł poprzez naśladowanie wpoić je sobie i sprawić, by stały się twoją rzeczywistością.

Koniec wersji demonstracyjnej.


Jako istoty ludzkie potrzebujemy znaczenia i celu tak samo jak jedzenia, wody i powietrza. Zależy nam na poczuciu ważności. A przywódcy potrafią sprawić, że czujemy się ważni. Przypominają nam też, że to, co robimy, ma większą wartość niż codzienna praca. Dzięki nim czujemy się integralną częścią zespołu realizującego misję.

Kiedy bez przerwy myślimy o sukcesie, staje się on nieuchronny. Kiedy członkowie twojej organizacji myślą o nim – bez względu na to, czy sukcesem ma być zwiększenie sprzedaży i rentowności, obniżenie kosztów, czy powodzenie firmy i jej sukces rynkowy – oni także prędzej czy później go osiągną.

Zdolność komunikowania się z otoczeniem jest jedną z najważniejszych cech lidera. To dlatego, że 85 procent twojego sukcesu jako przywódcy wynika z umiejętności skutecznego porozumiewania się z innymi ludźmi. W końcu bycie przywódcą polega na radzeniu sobie z ludźmi – ich sukces jest twoim sukcesem. Jeżeli nie potrafisz się z nimi komunikować, nie możesz być przywódcą.

„Nie ma czegoś takiego jak porażka dla człowieka, który zdaje sobie sprawę ze swojej potęgi, który nawet nie zauważa ciosów; nie może skończyć się porażką wytężony wysiłek poparty niezłomną siłą woli. Nie zna porażki człowiek, który podnosi się po każdym upadku, odbija się do góry jak gumowa piłka, trwa na posterunku, gdy wszyscy inni się poddają, i idzie naprzód, gdy pozostali zawracają”.

Będąc przywódcą, unikaj krytykowania innych ludzi z jakiegokolwiek powodu. Nie skarż się na swoją sytuację. Wykreśl ze swojego słownika wyrażenia „co, jeśli?” i „gdyby tylko”. Skup się na tym, czego pragniesz i do czego zmierzasz. A jeśli coś trzeba naprawić, napraw to.

Bycie przywódcą wymaga spokoju, jasności myślenia, wytrwałości, umiejętności widzenia świata takim, jakim on rzeczywiście jest, oraz wielu innych cech, których próżno szukać u kogoś, kto zmaga się z brakiem wiary w siebie i poczuciem niższości.

Pamiętaj: pod dowództwem dobrego generała nie ma złych żołnierzy. Dlatego właśnie takie ważne jest zadawanie sobie od czasu do czasu pytania: „Jaka byłaby moja firma, gdyby wszyscy jej pracownicy byli tacy sami jak ja?”.

Dbaj o dietę. Twój mózg potrzebuje odpowiedniego pożywienia, żeby pracować z optymalną mocą. Wyeliminuj trzy białe trucizny: cukier, sól i mąkę. Unikaj chleba, deserów, słodkich napojów i makaronu. Zamiast tego jedz owoce, warzywa i wysokiej jakości białko w postaci ryb, jaj i chudego mięsa.

Obowiązek 1: Wyznaczanie i osiąganie celów. Najlepsi przywódcy wiedzą, co trzeba osiągnąć w najważniejszych dla firmy obszarach, i potrafią doprowadzić do osiągnięcia tych celów. Z punktu widzenia firmy oznacza to wyznaczanie celów dotyczących wzrostu sprzedaży i rentowności oraz uwzględnianie wszystkich części organizacji podczas tworzenia planów strategicznych i marketingowych umożliwiających osiągnięcie tych celów. Obowiązek 2: Tworzenie innowacji i wprowadzanie ich na rynek. Nie ograniczaj się do tego, co twoja organizacja robi od dawna. W ten sposób nie zdobędziesz nowych klientów ani nie osiągniesz celów, które sobie wyznaczyłeś. Twórz innowacje i sprzedawaj – to, co robisz, i to, co stworzyłeś. Obowiązek 3: Rozwiązuj problemy i podejmuj decyzje. Od ciebie zależy, czy poradzisz sobie z komplikacjami, pokonasz przeszkody na drodze do sukcesu i podejmiesz trudne decyzje charakterystyczne dla wysokiego stanowiska. Każdy niezrealizowany cel to nierozwiązany problem. Jeżeli nie osiągnąłeś założonych celów dotyczących sprzedaży albo ciągle dostajesz baty na rynku, są to problemy wymagające rozwiązania.

Obowiązek 4: Ustalaj priorytety i skupiaj się na najważniejszych zadaniach. Żaden przywódca nie ma do dyspozycji nieograniczonej liczby ludzi, nieograniczonej ilości pieniędzy i innych zasobów. Zadaniem lidera jest obmyślenie takiego sposobu rozmieszczenia zasobów w organizacji, jaki najlepiej przyczyni się do jej sukcesu. Czwarty obowiązek odnosi się także do zarządzania czasem. Czas jest zasobem najrzadszym ze wszystkich, a przywódcy, którzy nie wiedzą, jak nim gospodarować, są skazani na porażkę. Obowiązek 5: Bądź wzorem do naśladowania dla innych. Ludzie obserwują swoich przywódców i naśladują ich zachowania oraz postawy. Musisz dawać im przykład swoim charakterem, osobowością i nawykami w pracy, żeby stali się tacy, jak chcesz.