Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce – część I - Izabela Motowilczuk - ebook

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce – część I ebook

Izabela Motowilczuk

0,0
16,99 zł

Opis

 

 

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych może dotyczyć szerokiego kręgu osób. Krąg ten obejmuje kierowników jednostek sektora finansów publicznych i ich pracowników, a także osoby działające w imieniu jednostek organizacyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Celem dwuczęściowego cyklu jest przedstawienie praktycznego komentarza do każdego artykułu ustawy o dyscyplinie finansów publicznych (1–41), z przywołaniem aktualnego orzecznictwa GKO.

 

W części I komentarza zostały omówione przepisy od art. 1 do art. 16 ustawy o dyscyplinie finansów publicznych. Z Poradnika można dowiedzieć się m.in.:

· na jakich zasadach za naruszenia dyscypliny finansów publicznych odpowiadają kierownicy jednostek sektora finansów publicznych oraz ich pracownicy,

· jakich obowiązków, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kierownik jednostki nie może skutecznie przekazać podległym pracownikom,

· w jaki sposób skonstruować dokumenty potwierdzające przekazanie obowiązków przez kierownika jednostki pracownikom tej jednostki, aby odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosili ci pracownicy,

· jakie są znamiona czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych opisane w art. 5–16 ustawy o dyscyplinie finansów publicznych.

 

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF


Podobne