Nowe badania lekarskie i inne obowiązki pracodawcy w zakresie bhp - Sebastian Kryczka, Marcin Rotkiewicz, Jakub Ziarno - ebook

Nowe badania lekarskie i inne obowiązki pracodawcy w zakresie bhp ebook

Marcin Rotkiewicz, Jakub Ziarno, Sebastian Kryczka

0,0
25,53 zł

Opis

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów bhp zawierających wskazania dotyczące kierowania pracowników na badania profilaktyczne, organizowania szkoleń, zapewnienia określonych warunków pracy należy do najbardziej istotnych obowiązków pracodawcy. Przestrzeganie tego obowiązku podlega kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Naruszenia w tym zakresie mogą skutkować grzywną w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.
Pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca powinien:

  1. Organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
  2. Zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp, wydawać poleceniausunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
  3. Reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bhp oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników,
  4. Biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy, zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,
  5. Uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych,
  6. Zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy, zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.


Wskazane w tym przepisie ogólne obowiązki są uszczegółowione w dalszych przepisach Kodeksu pracy oraz innych aktach prawnych.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF
Oceny
0,0
0
0
0
0
0


Podobne