Łączenie i podział spółek. Praktyczne aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe - Emilia Bartkowiak, Gyongyver Takats, Grzegorz Ziółkowski - ebook

Łączenie i podział spółek. Praktyczne aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe ebook

Emilia Bartkowiak, Takáts Gyöngyvér, Ziółkowski Grzegorz

0,0
67,61 zł

Opis

Publikacja omawia najważniejsze kwestie związane z łączeniem się i podziałem spółek, jakie uregulowano w Kodeksie spółek handlowych, w tym transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej oraz proces łączenia się spółek z udziałem spółek osobowych.
Zagadnienia prawne, podatkowe i rachunkowe zostały zaprezentowane z uwzględnieniem odrębności:
● procesu łączenia się spółek kapitałowych przez inkorporację (przejęcie) bądź przez zawiązanie nowej spółki (fuzję);
● procesu łączenia się spółek z udziałem spółek osobowych;
● połączenia spółki kapitałowej ze spółką zagraniczną;
● połączenia spółki komandytowo-akcyjnej ze spółką zagraniczną;
● różnych wariantów podziału spółki.
Łączenie spółek jest instytucją prawną pozwalającą firmom na konsolidację, rozwój oraz zmianę pozycji na rynku i podniesienie konkurencyjności. Z kolei podział spółki jest szansą na restrukturyzację jej przedsiębiorstwa, gdyż umożliwia wydzielenie jego zorganizowanej części. Obydwie procedury mają ustalony przebieg i wymagają podjęcia działań wykraczających poza standardowe obowiązki sprawozdawcze w roku obrotowym.
Dodatkowo są różne warianty połączenia i podziału spółek, toteż wybór optymalnej procedury wiąże się z rozstrzygnięciem wielu dylematów – wynikają one ze skutków prawnych i podatkowych tych procesów.
W przypadku łączenia i podziału spółek należy pamiętać, aby uwzględnić regulacje z różnych dziedzin prawa. Publikacja w praktyczny sposób pokazuje, jak w trakcie przekształcenia postępować zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi.

 

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF


Podobne