Kobieta na językach - Opracowanie zbiorowe - darmowy ebook

Kobieta na językach ebook

Opracowanie zbiorowe

3,0
0,00 zł

lub
Opis

Książka „Kobieta na językach” to publikacja prezentująca żeńskie formy nazw zawodów i funkcji. Pokazuje, jak język polski jest różnorodny, jak ewoluuje – zmienia się wraz z rzeczywistością, w jakiej żyjemy. Jest kolejnym głosem propagującym feminatywy w drodze do zmniejszenia, czy wręcz całkowitego zlikwidowania asymetrii w języku.

Poza wykazem słów, zawiera również przykłady użycia niektórych wyrazów w zdaniu, czyli odmianę przez przypadki.

Książka może być wykorzystana jako element zajęć dydaktycznych. Udostępniana nieodpłatnie przez  przez Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom - może być powielana bez ograniczeń.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:

EPUB
MOBI

Liczba stron: 38

Oceny
3,0 (10 ocen)
3
1
2
1
3

Popularność
© Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom, 2018
Opracowanie zbiorowe
DTP: Agnieszka Gralak
Wydanie pierwsze
Łodź, 2018
ISBN 978-83-952802-0-7
Sfinansowano ze środków zadania Miejski Program Mikrograntów współfinansowanego ze środków Miasta Łodzi realizowanego przez Centrum OPUS
Kontakt:Stowarzyszenie Łódzkie Dziewuchy Dziewuchomkontakt@lodzkiedziewuchy.org.pl
Konwersja:eLitera s.c.

Przedmowa

Kobiety istnieją.

Ponadto pracują zawodowo i pełnią różnorodne funkcje.

Czasami to stwierdzenie może być uznane za tezę rewolucyjną. Dlaczego? Spójrzmy na rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania[1], (zawierające około dwóch i pół tysiąca nazw zawodów i specjalności), z którego wynika, że kobiety trudnią się:

pielęgniarstwem, położnictwem, są gospodyniami (czyli pracownicami usług domowych), higienistkami szkolnymi, opiekunkami: w żłobku, dziecięcymi, środowiskowymi i domowymi, ortoptystkami, sekretarkami, garderobianymi, maszynistkami (jako: operatorzy urządzeń biurowych), rejestratorkami medycznymi, fakturzystkami, kosmetyczkami, manikiurzystkami, pedikiurzystkami, wizażystkami/stylistkami, hostessami, siostrami PCK, asystentkami stomatologicznymi, asystentkami kobiety w czasie ciąży i porodu (doulami), koronkarkami, gorseciarkami, modystkami, hafciarkami, szwaczkami, pomocami: domowymi, laboratoryjnymi, krawieckimi i kuchennymi, sprzątaczkami domowymi i biurowymi, praczkami, prasowaczkami, łazienkowymi, pokojowymi, salowymi.

Ponadto w rozporządzeniu występują też połączenia:

Stewardesa / Steward,

Modelka / Model

oraz słowo „osoby” w trzech nazwach zawodów: osoba do towarzystwa, osoba wykwalifikowana w przemyśle farmaceutycznym i osoba dozoru ruchu w górnictwie otworowym.

Wytłumaczono, że: „Nazwy większości zawodów usytuowanych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy są rodzaju męskiego, a tylko w zawodach tradycyjnie sfeminizowanych zastosowano nazwy w rodzaju żeńskim”[2]. Dlaczego zatem użyto słowa bibliotekarz i nauczyciel?

Nie wnikając w intencje autorów, pragnę pokazać, jak język polski jest różnorodny, jak ewoluuje – zmienia się wraz z rzeczywistością, w jakiej żyjemy. Ksiażka jest głosem propagującym użycia feminatywów, wprowadzenie w obieg społeczny większej liczby nazw żeńskoosobowych w drodze do zmniejszenia, czy wręcz całkowitego zlikwidowania asymetrii w języku.

Wychodząc z założenia, że każde rozporządzenie i ustawę można zmienić (np. poprzez dołączenie wykazu nazw w rodzaju żeńskim), mamy nadzieję, że kiedyś każda osoba pracująca na jakimś stanowisku lub pełniąca określoną funkcję będzie mogła wybrać pasującą jej formę i będzie to nazwa oficjalna, nie tylko potoczna.

O negatywnym odbiorze form żeńskich przez społeczeństwo Rada Języka napisała w „Stanowisku Rady Języka Polskiego w sprawie żeńskich form nazw zawodów i tytułów: „To, oczywiście, można zmienić, jeśli przekona się społeczeństwo, że formy żeńskie wspomnianych nazw są potrzebne, a ich używanie będzie świadczyć o równouprawnieniu kobiet w zakresie wykonywania zawodów i piastowania funkcji”[3].

Zapraszam zatem do lektury.

BUDOWA KSIĄŻKI

Pierwsza część to alfabetyczny wykaz nazw, zawodów oraz funkcji w rodzaju żeńskim, w liczbie pojedynczej i liczbie mnogiej. Wybrane (w pełni subiektywnie) słowa stanowią jedynie reprezentację istniejących feminatywów (nazw żeńskich), jednak pokazują różnorodność i potencjał języka polskiego. Wykaz powstał na podstawie cytowanego rozporządzenia oraz „Słownika nazw żeńskich polszczyzny” pod redakcją Agnieszki Małochy-Krupy (wydany w 2015 roku), „Słownika języka polskiego” pod redakcją Jana Karłowicza, Adama Kryńskiego i Władysława Niedźwiedzkiego (wydawany od 1900 roku), „Słownika języka polskiego” (praca zbiorowa wydana w 1861 roku).

Drugą część publikacji stanowią przykłady odmiany nazw przez przypadki, w liczbie pojedynczej i mnogiej, ułożone alfabetycznie.

Nie wiedząc, jakim torem podąży ewolucja języka, oraz co wybierzemy jako jego użytkowniczki i użytkownicy, niektóre wyrazy zostały przedstawione w więcej niż jednej formie używanej współcześnie. Są to:

• magisterka/magistra

• ministerka/ministra

} należy zwrócić też uwagę na fakt, że słowa magister i minister mają w języku łacińskim, z którego się wywodzą, żeńską formę: magistra i ministra

• profesorka/profesora

• doktorka/doktora

• premierka/premiera

• chirurgini/chirurżka/chirurgiczka

• wójtka/wójcina

W odmianie pominęłam przypadek Wołacza, gdyż jest bardzo rzadki w uzusie językowym.

Ostatnią część książki stanowi indeks przykładów w układzie alfabetycznym z podanym numerem strony, na której znajduje się odmiana.

Wraz z książką został wydany zeszyt ćwiczeń (z zamieszczonymi na jego końcu odpowiedziami), do wykorzystania w pracy samodzielnej lub w grupie, który ma na celu przybliżenie i „oswojenie” feminatywów.

Zarówno książkę, jak i zeszyt ćwiczeń można bez ograniczeń udostępniać, powielać i rozpowszechniać.

Feminatywy

adiunktka -- adiunktki

administratorka -- administratorki

admirałka -- admirałki

adwokatka -- adwokatki

akrobatka -- akrobatki

alpinistka -- alpinistki

analityczka -- analityczki

antropolożka -- antropolożki

antykwariuszka -- antykwariuszki

aptekarka -- aptekarki 

archeolożka -- archeolożki

architektka -- architektki

archiwistka -- archiwistki

aspirantka -- aspirantki

astrofizyczka -- astrofizyczki

astrolożka -- astrolożki

astronautka -- astronautki

astronomka -- astronomki

audytorka -- audytorki

baristka -- baristki

barmanka -- barmanki

bednarka -- bednarki

betoniarka -- betoniarki

biegaczka -- biegaczki

biegła -- biegłe

biochemiczka -- biochemiczki

bioinżynierka -- bioinżynierki

biolożka -- biolożki

biotechnolożka -- biotechnolożki

blacharka -- blacharki

bosmanka -- bosmanki

brokerka -- brokerki

brukarka -- brukarki

budownicza -- budownicze

bukmacherka -- bukmacherki

burmistrzyni -- burmistrzynie

ceramiczka