Klasyfikacja budżetowa w kontekście wyjaśnień Ministerstwa Finansów - Ireneusz Rosiek - ebook + książka

Klasyfikacja budżetowa w kontekście wyjaśnień Ministerstwa Finansów ebook

Ireneusz Rosiek

0,0
16,99 zł

Opis

Klasyfikacja budżetowa jest narzędziem standaryzującym ujmowanie wydatków jednostek budżetowych w całym sektorze finansów publicznych. Nie ma jednej uniwersalnej zasady dobierania paragrafów klasyfikacji budżetowej, które można zastosować w każdym przypadku. W praktyce jedna operacja gospodarcza może spełniać kryteria do zaklasyfikowania jej w dwóch lub czasem więcej równorzędnych paragrafach.

W poradniku zaprezentowano zbiór wybranych problemów w zakresie stosowania klasyfikacji budżetowej. Całość opracowana jest na podstawie pism Ministerstwa Finansów. Z poradnika można dowiedzieć się m.in., jak klasyfikować:

§ wydatki na ekspertyzy,

§ przegląd łączony z konserwacją,

§ remonty, naprawy i konserwacje,

§ zakup usług wykonania pieczątek oraz usług wykonania i dostawy pieczątek,

§ wynagrodzenie członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

§ wydatki na szkolenia administracji publicznej,

§ wydatki dotyczące postępowania administracyjnego (w tym opłaty komornicze) i postępowania sądowego oraz usług prawnych,

§ wydatki na nabycie środków trwałych po zmianie limitu z 3500 zł na 10 000 zł (uporządkowano kwestie klasyfikowania wydatków na środki trwałe).

W praktyce problemów występuje o wiele więcej. Dowodem tego są ciągle wydawane przez Ministerstwo Finansów i inne instytucje nowe interpretacje. Mimo że Ministerstwo Finansów udziela wyjaśnień, ale ich udzielanie nie skutkuje przeniesieniem odpowiedzialności za rzetelność prowadzenia rachunkowości i wiarygodności sprawozdań. Odpowiedzialność ta nadal spoczywa teoretycznie na kierowniku jednostki, a w sumie – na głównym księgowym.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF