Karuzele VAT. Wybrane regulacje prawa karnego materialnego i procesowego - Szymon Pawelec, Aleksandra Dalecka, Jan Zarzycki - ebook

Karuzele VAT. Wybrane regulacje prawa karnego materialnego i procesowego ebook

Szymon Pawelec, Aleksandra Dalecka, Jan Zarzycki, Konrad Wyszyński, Aleksandra Kulczyk, Marcin Gruszka

0,0
110,00 zł

Opis

Publikacja zawiera szczegółową analizę przestępczości wyłudzeń podatku VAT poprzez mechanizm tzw. przestępstw karuzelowych.

Autorzy, opierając się na bogatym orzecznictwie, omawiają zagadnienia takie jak:

  • schemat przestępstwa karuzelowego (podstawowy i zmodyfikowany),
  • rola poszczególnych podmiotów w nim uczestniczących, w tym znikającego podatnika, bufora i brokera,
  • nowe typy przestępstw fakturowych w Kodeksie karnym,
  • zbieg regulacji Kodeksu karnego oraz Kodeksu karnego skarbowego,
  • kwestie proceduralne, m.in. zagrożenia procesowe dla przedsiębiorców oraz problemy związane z odstępstwami od zasady bezpośredniości.

Ponadto w monografii opisano inne rodzaje wyłudzeń w sferze VAT, np. firmanctwo (czyli zatajenie części lub całości działalności gospodarczej przez posłużenie się danymi innego podmiotu w celu uniknięcia obowiązku uiszczenia podatku), niezgłoszenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, fikcyjną wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla praktyków prawa, w szczególności prokuratorów, sędziów, radców prawnych i adwokatów, którym przybliży specyfikę przestępstw karuzelowych na styku prawa karnego i podatkowego. Zainteresuje także doradców podatkowych i pracowników naukowych

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF