Jak prawidłowo sporządzić PIT-11 – odpowiedzi na pytania - Grzegorz Ziółkowski - ebook

Jak prawidłowo sporządzić PIT-11 – odpowiedzi na pytania ebook

Ziółkowski Grzegorz

0,0
8,45 zł

Opis

Początek każdego roku to okres wystawiania przez płatników informacji podatkowych za poprzedni rok. Do najczęściej sporządzanych informacji należy PIT-11, wystawiany m.in. dla pracowników oraz zleceniobiorców. Obowiązek sporządzenia informacji PIT-11 mają płatnicy, którzy nie dokonują podatnikowi rocznego obliczenia podatku na druku PIT-40. W informacji PIT-11 płatnik powinien rozliczyć m.in.:

● przychody ze stosunku pracy oraz zasiłki z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy,

● przychody z działalności wykonywanej osobiście,

● przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych, o których mowa w art. 18 updof,

● inne przychody, od których płatnik jest obowiązany pobrać zaliczkę na podatek.

W publikacji przedstawiamy rozwiązania problemów, które najczęściej pojawiają się w związku z wystawianiem PIT-11.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF


Podobne