Egzamin na tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie ustne. Język angielski - Jan Gościński, Marek Kuźniak prof. UWr - ebook

Egzamin na tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie ustne. Język angielski ebook

Jan Gościński, Marek Kuźniak prof. UWr

0,0
129,00 zł

Opis

Celem publikacji jest analiza drugiej części egzaminu na tłumacza przysięgłego - części ustnej, na podstawie kryteriów przewidzianych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Analizą objęto najbardziej problematyczne fragmenty tekstów prawniczych oraz społeczno-ekonomicznych wraz z propozycjami ich tłumaczeń przedstawionymi przez kandydatów. Książka stanowi naturalne uzupełnienie publikacji Marka Kuźniaka Egzamin na tłumacza przysięgłego w praktyce. Język angielski – analiza językowa, poświęconej tekstom będącym przedmiotem części pisemnej egzaminu.

Publikacja pozwala na zapoznanie się z rodzajami błędów popełnianych podczas egzaminu, z gradacją błędów oraz z wartościowymi rozwiązaniami translatorskimi. Zawarto w niej ponadto sugestie autorów co do najtrafniejszego przekładu wielu terminów.

Książce towarzyszy płyta CD z nagraniem przykładowego egzaminu, który następnie poddano całościowej ocenie. Nagranie jest również dostępne online - Sprawdź >

Adresatami publikacji są przede wszystkim kandydaci na tłumaczy przysięgłych języka angielskiego, tłumacze tego języka, studenci prawa międzynarodowego i kierunków przekładoznawczych, a także nauczyciele akademiccy przekładu specjalistycznego i wykładowcy prawa międzynarodowego.

Ebooka przeczytasz w dowolnej aplikacji obsługującej format:

PDF