Delegowanie & kontrolowanie. Biblioteka Sukcesu Briana Tracy - Brian Tracy - ebook

Delegowanie & kontrolowanie. Biblioteka Sukcesu Briana Tracy ebook

Tracy Brian

3,5

Opis

 Menedżerowie są oceniani na podstawie wyników – a osiągane przez ciebie wyniki zależą od umiejętności delegowania i kontrolowania. Będziesz zaskoczony, jak efektywny stanie się zarządzany przez ciebie zespół, gdy opanujesz niezbędne umiejętności nauczane przez Briana Tracy.

 Ten nieodzowny przewodnik przejawia 21 sprawdzonych w praktyce sposobów zwiększenia wydajności, m.in. wskazuje jak:

 - określić zadania, przydzielić je oraz ustalić sposób pomiaru ich wykonania,

 - dobrać umiejętności do wymagań na danym stanowisku,

 - użyć zarządzania przez cele do delegowania zadań w dłuższym okresie zaufanym członkom zespołu,

 - uczynić z delegowania narzędzie do uczenia się i budowania zaufania w zespole,

 - zapewnić szybką opinię zwrotną i uzyskać aktywny udział członków zespołu,

 - zapewnić sobie więcej czasu na zadania o charakterze strategicznym. 

 

Gdy delegowanie i kontrolowanie zostanie zastosowane skutecznie, twoi pracownicy staną się bardziej wydajni. Obserwuj, jak dzięki gwałtownie rosnącym wynikom osiągasz coraz większy sukces, jednocześnie rozwijając umiejętności swoich pracowników.

 

Brian Tracy jest jednym z najlepszych profesjonalnych mówców na świecie. Otworzył, zbudował, zarządzał i kierował 22 biznesami z różnych branż. Co roku prowadzi konsultacje dla ponad 250 000 osób w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Europie i Azji.

Jego prezentacje, przemowy i seminaria są specjalnie przygotowane i dostosowane do różnych grup odbiorców. Opisuje się je jako „inspirujące, zabawne, informujące i motywujące”. Tracy pracował z ponad 500 korporacjami, wygłosił ponad 2000 wykładów i przemawiał dla ponad 2 000 000 ludzi.

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 92

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Popularność
BRIAN TRACY

DELEGOWANIE & KONTROLOWANIE

Przekład: Marek Rostocki

Tytuł oryginału: DELEGATION & SUPERVISION

Przekład: Marek Rostocki

Redakcja: Anna Żółcińska

Projekt okładki: Agnieszka Wiśniewska

Skład: Camélia Dizajn

Copyright © 2013 Brian Tracy

All rights reserved.

Copyright © 2014 for the Polish edition by MT Biznes Ltd.

This edition published in arrangement with AMACOM, a divison of American Management Association, New York.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci zabronione. Wykonywanie kopii metodą elektroniczną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym, optycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Niniejsza publikacja została elektronicznie zabezpieczona przed nieautoryzowanym kopiowaniem, dystrybucją i użytkowaniem. Usuwanie, omijanie lub zmiana zabezpieczeń stanowi naruszenie prawa.

Warszawa 2014

MT Biznes sp. z o.o.

ul. Oksywska 32, 01-694 Warszawa

tel./faks (22) 632 64 20

www.mtbiznes.pl

e-mail: sekretariat@mtbiznes.pl

ISBN 978-83-7746-662-9 (format e-pub)

ISBN 978-83-7746-991-0 (format mobi)

Format ePub oraz mobi przygotował Adam Łakomy

Wprowadzenie

Delegowanie stanowi jedną z podstawowych umiejętności skutecznego zarządzania. Bez skutecznego i sprawnego delegowania pozbawiasz się możliwości wykorzystania swoich możliwości jako menedżer wyższego szczebla.

Zarządzanie często jest określane jako „uzyskiwanie wyników poprzez innych ludzi”. W tej definicji nieodłącznie zawarta jest idea skutecznego delegowania zadań, obowiązków oraz odpowiedzialności na członków twojego zespołu. Umiejętność delegowania i gotowość do jego stosowania ma istotne znaczenie dla kariery i sukcesu w biznesie.

Wielu menedżerom delegowanie przychodzi z trudem. Często nie wykazują oni gotowości do delegowania bądź nie są do niego zdolni, a w efekcie wielce ograniczają swoje szanse na awans. Ponieważ alternatywę dla delegowania stanowi samodzielne wykonywanie wszystkiego, tacy menedżerowie osobiście odpowiadają za wszystko i sami realizują każde zadanie, co ogranicza ich wkład w funkcjonowanie organizacji.

Korzyści z delegowania

Delegowanie oferuje wiele korzyści i ma wiele zalet. Dzięki delegowaniu możesz dokonać więcej, ponieważ wykraczasz poza to, co możesz zrobić sam, i poszerzasz zakres swojej pracy o to, czym możesz zarządzać lub co możesz kontrolować. W efekcie w ciągu dnia pracy możesz skoncentrować się na kilku sprawach, które tylko ty możesz rozwiązać.

Delegowanie pozwala ci poprawić jakość i osiągnąć lepsze wyniki. Z kolei osiągane wyniki, bardziej niż jakikolwiek inny czynnik, określają twoje zarobki, pozycję zawodową oraz poziom osobistej satysfakcji z pracy.

Ponadto delegowanie pozwala zwiększyć wydajność i fachowość twoich podwładnych, czyli w efekcie wyzwalasz ludzki potencjał.

Współcześni menedżerowie są ludźmi zapracowanymi: mają więcej do zrobienia niż czasu na zrobienie tego. Aby wykonać ważne zadania, menedżer musi delegować wszystko, co może być zrobione przez innych. Tak to jest w biznesie.

Delegowania można się nauczyć

Tak się szczęśliwie składa, że delegowanie to umiejętność, którą można w sobie rozwijać. Opanowanie każdej umiejętności wymaga nauczenia się, jak coś zrobić, a następnie regularnego ćwiczenia danej umiejętności, aż stanie się ona nawykiem; dobrą analogią jest tu kierowanie samochodem.

Większość menedżerów nigdy nie przeszła szkolenia z delegowania, a tak to już jest, że kiedy przyswajasz sobie nowe zachowanie, początkowo czujesz się niezręcznie. Jednak po pewnym czasie wraz z praktykowaniem delegowania przychodzi łatwość w korzystaniu z tej techniki zarządzania.

Ta książka pomoże ci osiągnąć mistrzostwo w delegowaniu, czego efektem będzie zwiększenie twojego wkładu w dobre funkcjonowanie i sukces organizacji, dla której pracujesz. Dowiesz się o wielu ważnych ideach, które pozwolą ci stać się dużo bardziej skutecznym w delegowaniu. Każda z metod, technik oraz strategii sprawdziła się w praktyce na przestrzeni wielu lat i gwarantuję, że jest skuteczna.

Jeśli będziesz regularnie ćwiczył te techniki, po niedługim czasie inni będą mówić o tobie jako o jednym z najlepszych menedżerów pod względem delegowania.

1

Wzmocnij swój najbardziej wartościowy zasób

Twoim najbardziej wartościowym zasobem w biznesie są powierzone ci – w celu wykonania określonych zadań – zasoby ludzkie. Są one nieporównanie bardziej wartościowe niż komputery czy pomieszczenia biurowe. Znakomitych menedżerów cechuje umiejętność motywowania zarządzanych przez nich pracowników do osiągania najwyższego poziomu wydajności.

Twoja praca jako menedżera polega na uzyskaniu maksymalnego zwrotu z inwestycji firmy w pracowników. Około 85 procent budżetu operacyjnego każdej firmy, zwłaszcza świadczącej usługi, stanowią płace i świadczenia pozapłacowe. Dlatego tak ważne jest pytanie: „Czy uzyskujesz maksymalny zwrot z tych wydatków?”. Delegowanie jest jednym ze sposobów osiągania tego celu.

Przeciętny pracownik wykorzystuje 50 do 60 procent swoich możliwości. Oznacza to, że w typowej firmie połowa możliwości pracowników nie jest wykorzystywana. Znakomitą firmę cechuje to, że jej pracownicy w coraz większym stopniu wykorzystują potencjał swoich zdolności i umiejętności do osiągnięcia celów całej organizacji.

Zadbaj o rozwój swoich pracowników

Twoim zadaniem jako menedżera jest pomaganie ludziom w rozwijaniu ich umiejętności i kompetencji. Powierzono ci obowiązek zadbania o pracowników i wspierania ich w rozwoju. Pracownicy są jedynym zasobem, którego wartość może wzrosnąć. Komputery oraz inny sprzęt tracą na wartości i ostatecznie stają się przestarzałe. Natomiast wartość pracowników może się zwiększać w zależności od tego, jak się nimi zarządza i jak korzysta się z ich umiejętności. Delegowanie to wspaniałe narzędzie zachęcania pracowników do większego wysiłku, osiągania lepszych wyników i większego wkładu w sukces firmy.

Najważniejsze jest to, jak delegowanie pozwala ci wykorzystać w pełni twój osobisty potencjał. Wspaniałym uczuciem jest uświadomienie sobie, że twój potencjał menedżera jest właściwie nieograniczony, pod warunkiem, że potrafisz wyzwolić talenty i możliwości innych dzięki skutecznemu delegowaniu i kontrolowaniu.

W pracy masz dwie możliwości do wyboru. Gdy otrzymujesz zadanie do wykonania i jesteś za nie odpowiedzialny przed swoim szefem, to możesz zrealizować je samodzielnie albo zlecić je komuś. Umiejętność zlecenia komuś wykonania zadania – a dokładnie powierzenia go komuś, kto jest w stanie je wykonać – pozwala ci skupić się na swojej własnej pracy. Umiejętność skutecznego delegowania, bardziej niż cokolwiek innego, określi twoją ścieżkę kariery, tempo awansu, zarobki, status, pozycję, prestiż i sukces jako menedżera.


Około 85 procent budżetu operacyjnego każdej firmy, zwłaszcza świadczącej usługi, stanowią płace i świadczenia pozapłacowe. Dlatego tak ważne jest pytanie: „Czy uzyskujesz maksymalny zwrot z tych wydatków?”. Delegowanie jest jednym ze sposobów osiągania tego celu.

MIT 1. Brak czasu na delegowanie Niekiedy ludzie są tak zajęci pracą i przytłoczeni odpowiedzialnością, że sądzą, iż brakuje im czasu na to, aby przysiąść z kimś i wyjaśnić zadanie do wykonania. Po prostu chcą jak najszybciej sami je zrealizować, aby mieć spokój. W innych sytuacjach delegują zadanie, jednak nie przeznaczają dostatecznie dużo czasu na jego opisanie i wyjaśnienie, co ma być zrobione.

Fabryczny model zarządzania to narzędzie myślowe, które możesz wykorzystać w celu zwiększenia skuteczności delegowania zadań. Stworzenie takiego modelu wymaga traktowania zarówno każdej osoby, jak i zespołu złożonego z wielu osób jak fabryki. Każda fabryka ma pewne parametry wejściowe (takie jak surowce, zasoby, czas, kapitał, wyposażenie). Ponadto w fabryce jest prowadzona produkcja. W efekcie tej działalności wytwarzane są parametry wyjściowe, które można nazwać wynikami . Wydajność fabryki jest oceniania wyłącznie na podstawie jakości oraz ilości jej parametrów wyjściowych, nigdy na podstawie prowadzonej w niej produkcji.

Gdy pracownicy nie mają jasności bądź są niepewni co do twoich oczekiwań, wykazują skłonność do wstrzymywania się od wykonania zadania, aby uniknąć popełnienia błędu. Marnują czas i bumelują. Mniej czasu przeznaczają na pracę, a więcej na rozmowy między sobą oraz wykonywanie zadań o małej bądź żadnej wartości.

ajważniejsze wyniki to wszystko to, co bezdyskusyjnie i kategorycznie musisz osiągnąć, aby wywiązać się ze swoich obowiązków menedżera i osiągnąć postawione przed tobą cele biznesowe. Zwykle, praktycznie na każdym stanowisku i niezależnie od branży, dotyczy to pięciu do siedmiu obszarów działania. Twoje zadanie polega na tym, aby określić wyniki, a następnie opracować plan ich osiągnięcia, przy jednoczesnym stałym ich polepszaniu.

Jak napisał Jim Collins w swojej książce Od dobrego do wielkiego , menedżerów na najwyższych stanowiskach cechuje umiejętność „zabrania autobusem właściwych ludzi, wysadzenia z autobusu ludzi nieprzydatnych, a następnie posadzenia tych pierwszych na odpowiednich miejscach w autobusie”.

W. Edwards Deming, guru zarządzania jakością, który przekształcił powojenną Japonię w potęgę gospodarczą produkującą wiele produktów o najwyższej jakości w świecie, opracował 14-punktową formułę kompleksowego zarządzania jakością. Jeden z tych punktów po prostu stwierdzał: „Wywieszaj wyniki”.

Zasugerowałem wywieszenie listy agentów oraz wyników sprzedaży osiągniętych przez każdego z nich na dużej tablicy w pomieszczeniu dla pracowników, przy czym najlepszy agent byłby umieszczony na górze tablicy, a najgorszy na dole.

Pracownicy nie czerpią żadnej motywacji z przeciętnie wykonywanej pracy. Gdy zaś pracują wręcz marnie, ich poczucie własnej wartości maleje i stają się oni w rosnącym stopniu zdemotywowani. Natomiast jeśli wykonują swoją pracę znakomicie i jest to doceniane, ich poczucie własnej wartości wzrasta i mają oni motywację, aby kontynuować pracę w taki właśnie sposób.

Wydaje się, że o motywacji decyduje pięć czynników: Jasno określone cele oraz jednoznacznie zdefiniowane najważniejsze wyniki. Klarowne kryteria pomiaru. Poczucie sukcesu – uczucie towarzyszące wykonaniu zadania na wysokim poziomie. Uznanie szefa oraz współpracowników. Nagrody bezpośrednio związane ze znakomitą realizacją zadania.