Angielski od rana do wieczora - Anna Walewska, Agnieszka Drummer, Agnieszka Sochal - ebook

Angielski od rana do wieczora ebook

Anna Walewska, Agnieszka Drummer, Agnieszka Sochal, Przemysław Wolski

3,4

10 osób interesuje się tą książką

Opis

Język angielski
Poziom A1–A2

Takiego podręcznika do angielskiego jeszcze nie widziałeś. Stworzyliśmy coś bardzo nietypowego, a konkretnie materiał, który nauczy Cię „dogadać się” po angielsku. Nie każdy ma czas i ochotę wkuwać reguły gramatyczne i listy słówek.

Przez cały tydzień – od poniedziałku do niedzieli – dotrzymasz towarzystwa typowej angielsko-polskiej rodzinie mieszkającej w Wielkiej Brytanii. Poznasz ich życie domowe i zawodowe, a przy okazji szybko opanujesz najczęściej używane w życiu codziennym słowa, zwroty i wyrażenia.

Czy to jest coś szczególnego? TAK, bo cały materiał książki oparliśmy:

a) na dialogach – czyli uczysz się mówić,
b) na najważniejszych, bo najczęściej używanych codziennych angielskich zwrotach.

Każdy dzień składa się z 40 krótkich dialogów, a do każdego dialogu dopasowane jest ćwiczenie.

Wszystkie rozmowy z książki możesz i powinieneś natychmiast sobie przećwiczyć:
- pisemnie, robiąc ćwiczenia i porównując swoje rozwiązania z kluczem
- ustnie, słuchając nagrań i powtarzając wszystko za lektorami.

Nagrania mp3 wszystkich dialogów z książki są dostępne GRATIS na stronie internetowej wydawnictwa.

Przekonaj się, że skuteczna komunikacja z sympatycznymi Brytyjczykami jest łatwiejsza, niż myślisz!

Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS
czytnikach certyfikowanych
przez Legimi
czytnikach Kindle™
(dla wybranych pakietów)
Windows
10
Windows
Phone

Liczba stron: 237

Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:

Androidzie
iOS

Popularność
Redakcja

Anna Żółcińska

Projekt okładki

Amadeusz Targoński, www.targonski.pl

Ilustracje

Maria Żółcińska

Koncepcja graficzna i skład

Studio Magenta, Nadzieja Michnievič

Nagranie i realizacja dźwięku

www.maxx-audio.com

Lektor

Ewa Wodzicka-Dondziłło

© Copyright by Poltext Sp. z o.o. 

Opracowanie e-wydania

Copyright © 2018 by Poltext Sp. z o.o.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci zabronione. Wykonywanie kopii metodą elektroniczną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym, optycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Niniejsza publikacja została elektronicznie zabezpieczona przed nieautoryzowanym kopiowaniem, dystrybucją i użytkowaniem. Usuwanie, omijanie lub zmiana zabezpieczeń stanowi naruszenie prawa.

Warszawa 2019

Poltext Sp. z o.o.

www.poltext.pl

handlowy@mtbiznes.pl

ISBN 978-83-7561-838-9 (format epub) 

ISBN 978-83-7561-839-6 (format mobi) 

WSTĘP

Takiego podręcznika do angielskiego jeszcze nie widziałeś.

Stworzyliśmy coś bardzo nietypowego, a konkretnie materiał, który nauczy Cię dogadać się po angielsku. Nie każdy ma czas i ochotę wkuwać reguły gramatyczne i długie listy słówek. Skoro trzymasz teraz tę książkę w ręku, to z pewnością chcesz się po prostu dogadać, porozumieć po angielsku.

Przez cały tydzień – od poniedziałku do niedzieli – dotrzymasz towarzystwa typowej angielsko-polskiej rodzinie mieszkającej w Wielkiej Brytanii. Poznasz ich życie domowe i życie zawodowe, relacje koleżeńskie i sąsiedzkie.

Czy to jest coś szczególnego?

TAK, bo cały materiał oparliśmy:

na

dialogach – czyli uczysz się mówić, a nie jakichś sztywnych teoretycznych czytanek i

na

najważniejszych – bo najczęściej używanych – codziennych angielskich zwrotach.

Świadomie odeszliśmy całkowicie od tematów, które przeciętnego Polaka NIE interesują (np. ustna rezerwacja hotelu – w dobie internetu to przeżytek). Zamiast tego skoncentrowaliśmy się na prawdziwym, autentycznym, codziennym życiu.

I to jakim życiu! Nudno nie będzie…

Każdy dzień składa się z 40 krótkich dialogów, a do każdego dialogu dopasowane jest ćwiczenie.

Każdą rozmowę z książki możesz i powinieneś natychmiast przećwiczyć:

pisemnie, robiąc ćwiczenie

i

porównując swoje rozwiązanie z kluczem,

ustnie, słuchając

nagrania

i powtarzając wszystko za lektorką.

Wszystkie rozmowy przetłumaczone są dokładnie na polski, ale: uwaga! Nie zawsze da się DOSŁOWNIE przetłumaczyć wszystko z jednego języka na inny. Nie uczymy się tu „polskiego po angielsku”, tylko autentycznego angielskiego tak, jak używają go Anglicy.

Do całości dołączone są słowniczki – angielsko-polski i polsko-angielski.

Życzymy wszystkim Czytelnikom dobrych kontaktów i skutecznej komunikacji z sympatycznymi Anglikami!

Autorzy

Welcome to Penzance, a port town located in Cornwall in south-west part of the British Isles. The town is inhabited by a bit more than 20 thousand people. It is often called the last English town. There is even a saying: “From Orkney to Penzance”, which reflects the Polish saying “from the Baltic Sea to the Tatra Mountains”.

The Wilsons live in Penzance.

Witamy w Penzance, mieście portowym położonym w Kornwalii w południowo-zachodniej części Wysp Brytyjskich. Miasto zamieszkuje niewiele ponad 20 tysięcy mieszkańców. Często nazywane jest „ostatnim miastem Anglii”. W języku angielskim istnieje nawet zwrot „From Orkney to Penzance” (od Orkadów do Penzance), odpowiednik polskiego powiedzenia „od Bałtyku do Tatr”.

W Penzance mieszka rodzina Wilsonów.

Tom Wilson, 45, is an English construction worker. Presently, he supervises interior finishing works in a luxurious hotel in Penzance. He met his wife, Ania, when he was staying in Ireland. Tom is funny and sociable, but, at the same time reliable and responsible.

Tom Wilson, lat 45, jest robotnikiem budowlanym, Anglikiem. Obecnie nadzoruje prace wykończeniowe przy budowie luksusowego hotelu w Penzance. Swoją żonę, Anię, spotkał przy okazji pobytu w Irlandii. Tom ma wesołe usposobienie, jest towarzyski, a jednocześnie solidny i odpowiedzialny.

Ania Wilson, 38, is a nurse and she comes from Poland. She got her degree back at home, then she left for Ireland, where she learnt English and married Tom Wilson. Presently she is working at a hospital in Penzance. She is a valued member of staff.

Ania Wilson, lat 38, jest pielęgniarką, pochodzi z Polski. W ojczyźnie zdobyła wykształcenie i wyjechała do rodziny w Irlandii, gdzie nauczyła się angielskiego i wyszła za mąż za Toma Wilsona. Obecnie pracuje w szpitalu w Penzance. Jest cenionym pracownikiem.

Klara Wilson, 16, the daughter of Ania and Tom, goes to middle school. She is a good student. In the future she wants to work in health service.

Klara Wilson, lat 16, córka Ani i Toma, uczęszcza do szkoły średniej, dobrze się uczy. W przyszłości chce pracować w służbie zdrowia.

Max Wilson, 5, the son of Ania and Tom, goes to nursery school. He is interested in model planes.

Max Wilson, lat 5, syn Ani i Toma. Jest przedszkolakiem, interesuje się modelami samolotów.

Captain – the dog, a Welsh Corgi, new member of the Wilson family

Captain – pies rasy welsh corgi, nowy członek rodziny Wilsonów

Chris – Tom’s workmate, a good friend

Chris – dobry kolega z pracy Toma

Janusz Kowalski, Polish academy of science graduate, Tom’s new workmate, planning to start a family and settle in Great Britain. He is interested in further professional development.

Janusz Kowalski, absolwent studiów politechnicznych w Polsce, nowy pracownik w firmie Toma. Planuje założenie rodziny w Wielkiej Brytanii i poszerzenie kwalifikacji.

Julia Nowak, Ania’s sister from Poland. She is an affluent IT specialist.

Julia Nowak, siostra Ani mieszkająca w Polsce, właśnie się rozwiodła. Jest informatykiem odnoszącym sukcesy finansowe.

Julia’s children – twins Daniel and Amelia

Dzieci Julii – bliźniaki Daniel i Amelia

Mel and Marta – nurses, Ania’s colleagues

Mel i Marta – pielęgniarki, koleżanki Ani

Matt – Klara’s boyfriend

Matt – chłopak Klary

Mrs. Patient  – Wilsons’ neighbour

Pani Patient  – sąsiadka Wilsonów

Zoe – Klara’s friend

Zoe – przyjaciółka Klary

Jane Wilson – Tom’s mother, Ania’s mother-in-law

Jane Wilson – matka Toma, teściowa Ani

Doctor Ford – a doctor, Ania’s boss, head of cardiology

Dr Ford – lekarz, przełożony Ani, ordynator oddziału kardiologicznego

Ania and Tom Wilson met and got married in Ireland. After some time Tom’s construction company went bankrupt and Tom moved to Cornwall. The Wilsons live in Penzance in a terraced house. They have got a small dog, called Captain. Everybody speaks English at home, as Tom doesn’t know Polish.

Ania i Tom Wilsonowie spotkali się i pobrali w Irlandii. Po jakimś czasie firma budowlana Toma zbankrutowała i Tom przeniósł się do Kornwalii. Wilsonowie mieszkają w Penzance, w domu szeregowym. Mają małego psa, który wabi się Captain. W domu wszyscy mówią po angielsku, ze względu na Toma, który nie zna języka polskiego.

Monday

Key / Klucz >>>

6:00 h

Ania: It’s 6 o’clock. You have to get up.

Tom: OK...

Ania: Już szósta. Musisz wstawać.

Tom: Dobrze...

 Uzupełnij

⇨ have to, has to, get up

I have to ................... .

You ................... get up.

He ................... get up.

We ................... work hard.

They ................... go soon.

6:30 h

Ania: Klara, how long is it going to take you? Are you ready?

Klara: Just a minute, mum.

Ania: Klara, jak długo jeszcze? Gotowa jesteś?

Klara: Zaraz, mamo.

 Ułóż zdania z wyrazów

be (być), you, ready, ?

......................

I, be (być), soon, ready

......................

Klara, be (być), yet, ready, not

......................

6:45 h

Max: Look, lovely weather!

Ania: Gosh! It’s raining again!

Max: Patrz, fajna pogoda!

Ania: Daj spokój! Przecież pada!

 Dopasuj

Lovely weather!

What’s the time?

How are you?

He is late again.

Thanks, fine.

Yes, it’s rather warm.

Not again!

Half past three.

7:15 h

Max: There is nothing to eat and nothing to drink in this house! I’m hungry and thirsty.

Tom: Come on, there is coffee, milk, orange juice, toast, bread, butter and jam. Help yourself.

Klara: And there are sausages, cheese, eggs...

Max: Nie ma nic do jedzenia i do picia. Jestem głodny i chce mi się pić.

Tom: Daj spokój, przecież jest kawa, mleko, sok pomarańczowy, chleb tostowy, masło i dżem. Częstuj się.

Klara: I kiełbasa, ser, jajka...

Max: But I want cornflakes with chocolate milk!

Max: Ale ja chcę płatki kukurydziane z mlekiem czekoladowym!

 Podziel wyrazy na dwie grupy

⇨ toast, coffee, milk, orange juice, bread, butter, jam, sausages, cheese, eggs, cornflakes, chocolate milk

Food: ......................

Drinks: ......................

7:20 h

Ania: Max, put on your jacket.

Max: Why should I?

Klara: It’s raining!

Max: Shall I put on my new wellies, too?

Ania: Sure.

Ania: Max, zakładasz kurtkę.

Max: A po co?

Klara: Przecież pada deszcz!

Max: A moje nowe kalosze?

Ania: Jasne, że tak.

 Uzupełnij

⇨ taking, take

Max, you are ....................... your jacket.

Shall I ..................... my new wellies? Sure.

7:25 h

Tom: Have you seen the car keys anywhere?

Tom: Widzieliście gdzieś kluczyki do samochodu?

Ania: I’ve seen them somewhere in the house.

Tom: Where exactly?

Ania: On the kitchen table.

Tom: I can’t see them here. They aren’t in the drawer either.

Klara: Here, on the window sill.

Ania: Widziałam je gdzieś w domu.

Tom: Ale gdzie dokładnie?

Ania: Na stole w kuchni.

Tom: Tu ich nigdzie nie ma, w szufladzie zresztą też nie.

Klara: Tutaj, na parapecie.

 Uzupełnij

⇨ on, on, in, in

Aren’t they ......... the kitchen?

They aren’t ......... the table.

They aren’t ......... the drawer.

They aren’t ......... the window sill.

7:30 h

Ania: The bus is coming.

Klara: Watch out, Max.

Ania: Excuse me, is this seat taken?

Ania: Nadjeżdża autobus.

Klara: Uważaj, Max.

Ania: Przepraszam, czy tutaj jest wolne?

Man: No, it isn’t.

Klara: Mum, you can sit here. I’m off soon.

Mężczyzna: Tak, proszę.

Klara: Mamo usiądź, ja zaraz wysiadam.

 Dopasuj

The bus is coming.

Excuse me, is this seat taken?

Have you got the car keys?

I’ve seen them in the drawer.

Watch out!

No, it isn’t.

7:35 h

Max: Mummy, I don’t want to go to school.

Ania: Don’t even try.

Max: It was just a joke...

Max: Mamo, nie chcę iść do szkoły.

Ania: Nawet nie próbuj.

Max: To był tylko żart...

 Dopasuj

I

You

He

She

don’t want to go to school.

doesn’t want to play football.

don’t want to get up.

doesn’t want to go to nursery.

Ania Leaves Max at school

Ania przyprowadza Maxa do szkoły

7:40 h

Ania: Good morning, Ms. Potter!

Ms. Potter: Hello, Ms. Wilson! Have you heard the news?

Ania: What is it?

Ania: Dzień dobry, pani Potter!

Pani Potter: Dobry, pani Wilson! Słyszała już pani?

Ania: Co takiego?

Ms. Potter: Ms. Dobbs has got the flu. There is another teacher today.

Pani Potter: Pani Dobbs ma grypę. Jest zastępstwo.

 Uzupełnij

⇨ have, has, has

Ms. Potter: Ms. Dobbs ................. got the flu.

Ms. Dobbs: I ................... got the flu.

Mr. Dobbs: My wife ................. got the flu.

7:44 h

Klara: Hi, Amy!

Amy: Hi, Klara. You look cool!

Klara: You too, Amy. Look, Carol’s coming!

Carol: Hi, guys, are you OK?

Klara: Cześć, Amy!

Amy: Cześć, Klara. Super wyglądasz!

Klara: Ty też, Amy. Zobacz, idzie Carol!

Carol: Cześć, ludzie, wszystko w porządku?

 Podziel wyrażenia na dwie grupy

⇨ see you later, good morning, hello, hi, good night, good bye

Powitanie: ......................

Pożegnanie: ......................

Ania GOES BY BUS

Ania jedzie AUTOBUSEM

7:45 h

Mr. Kowalski: Excuse me, do you know Penzance?

Ania: Yes, why do you want to know?

Mr. Kowalski: Could you tell me how to get to the Lighthouse Gallery, please?

Ania: Sure, you must get off at Alerton Road. That’s the next stop. Then turn left to Trewithen Road, walk for about 200 metres and you will see the Gallery on your left.

Mr. Kowalski: Thanks a lot.

Pan Kowalski: Przepraszam, zna pani Penzance?

Ania: Tak, dlaczego pan pyta?

Pan Kowalski: Czy może mi pani powiedzieć, jak dostać się do Galerii Lighthouse?

Ania: Wysiądzie pan przy ulicy Alerton. To jest następny przystanek. Następnie skręci pan w lewo w ulicę Trewithen i pójdzie około 200 metrów. Po lewej stronie zobaczy pan Galerię.

Pan Kowalski: Dziękuję bardzo.

 Uzupełnij

⇨ of course, please, excuse me

...................., are you from Penzance?

Could you tell me how to get to the Lighthouse Gallery, .................... .

.................., you must get off the bus now and turn to Trewithen Road.

Ania ARRIVES AT THE HOSPITAL WHERE SHE WORKS

Ania przychodzi do szpitala, gdzie pracuje

8:30 h

Ania: Good morning, doctor Ford!

Dr. Ford: Good morning, Ms. Wilson. How are you?

Ania: Dzień dobry, doktorze Ford!

Doktor Ford: Dzień dobry, pani Wilson. Jak się pani ma?

Ania: Thank you, I’m OK. How are you?

Dr. Ford: Not bad, thank you. We are ready for the ward round. Are you coming?

Ania: Yes, just a minute.

Ania: Dziękuję, dobrze. A pan?

Doktor Ford: Dziękuję, nieźle. Zaczynamy obchód, idzie pani?

Ania: Tak, jedna chwila.

 Uzupełnij

⇨ how, fine, good, bad

......................... morning, doctor Ford!

Good morning, Ms. Wilson. ......................... are you?

Thank you, I’m ......................... . How are you?

Thank you, not ........................ .

9:00 h

Dr. Ford: So, Mr. Mayer... are you feeling better?

Mr. Mayer: Unfortunately not, doctor. I think I am ready to go...

Dr. Ford: But Mr. Mayer, what are you talking about? Your test results are better and better. Do you feel any pain?

Mr. Mayer: Not really.

Dr. Ford: You see...

Doktor Ford: Tak, panie Mayer... Czuje się pan lepiej?

Pan Mayer: Niestety nie, panie doktorze. Myślę, że niedługo odejdę...

Doktor Ford: Ale panie Mayer, co pan opowiada? Pana wyniki są coraz lepsze! Czy coś pana boli?

Pan Mayer: Właściwie to nie.

Doktor Ford: No widzi pan...

 Ułóż zdania z wyrazów

⇨ are, better, feeling, you, ?

......................

⇨ feel, do, any, pain, you, ?

......................

9:20 h

Ania: Doctor Ford is very nice.

Mel: I agree. Listen, how is your sister? Her name is Julia, right?

Ania: She is really fine now. After the divorce.

Mel: Just imagine, my sister is six months pregnant!

Ania: Pan doktor Ford jest bardzo miły.

Mel: Zgadzam się. Słuchaj, co tam u twojej siostry? Ma na imię Julia, prawda?

Ania: Teraz układa się jej bardzo dobrze. Rozwiodła się.

Mel: A wyobraź sobie, moja siostra jest w szóstym miesiącu ciąży!

 Dopasuj

Doctor Ford

Julia

Mel’s sister

is six months pregnant.

is really fine now.

is very nice.

10:30 h

Mrs. Smith: Nurse! Nurse! Please come here.

Ania: Yes, Mrs. Smith? How are you?

Mrs. Smith: It hurts so much!

Pani Smith: Siostro! Siostro! Proszę tu przyjść.

Ania: Tak, pani Smith? Jak się pani czuje?

Pani Smith: Strasznie mnie boli!

Ania: Where exactly?

Mrs. Smith: Here, in my chest.

Ania: Let me get doctor Ford for you right now.

Ania: Gdzie dokładnie?

Pani Smith: Tutaj, w klatce piersiowej.

Ania: Zaraz zawołam doktora Forda.

 Dopasuj

How is your sister now?

Where exactly?

How are you?

Here, in my chest.

Now, she’s all right.

It hurts so much!

10:35 h

Dr. Ford: Can I have the blood pressure monitor, please?

Ania: Here you are.

Dr. Ford: 180 – 120. Please get a wheelchair. We must perform EKG immediately.

Ania: Now, Mrs. Smith, slowly please...

Doktor Ford: Proszę podać mi aparat do mierzenia ciśnienia.

Ania: Proszę.

Doktor Ford: 180 na 120. Proszę przyprowadzić wózek inwalidzki. Musimy natych­miast zrobić EKG.

Ania: Pani Smith, a teraz powoli...

 Uzupełnij

⇨ get, have, help, bring

Can I .............. the blood pressure monitor, please?

Can you .............. me a wheelchair, please?

Nurse, can you .............. me, please?

Can you ............... the monitor here, please?

11:00 h

Mel: Time for lunch, don’t you think?

Ania: Sure, let’s go.

Mel: Are you coming with us, doctor Ford?

Dr. Ford: Yes, with pleasure.

Ania: Mel, would you like fish and chips or vegetable stew?

Mel: Fish and chips for me today, please.

Mel: To co, idziemy jeść? Jak sądzisz?

Ania: Dobrze, możemy iść.

Mel: Panie doktorze Ford, idzie pan z nami jeść?

Doktor Ford: Tak, z przyjemnością.

Ania: Mel, co byś chciała, rybę z frytkami czy duszone warzywa?

Mel: Dziś poproszę rybę z frytkami.

 Ułóż zdania z wyrazów

⇨ what, you, like, would, ?

......................

⇨ for, lunch, time

......................

⇨ want, do, you, coffee, or, tea, ?

......................

11:45 h

Ania: So, Mr. Mayer, let’s change the dressing.

Mr. Mayer: Is it necessary?

Ania: Mr. Mayer, you should know, shouldn’t you? You are a grown up man, aren’t you?

Mr. Mayer: Yes, I am already 82 years old. But I am ready to go home. I am ready to go...

Ania: What are you talking about again?

Ania: Tak, panie Mayer, idziemy na zmianę opatrunku.

Pan Mayer: Czy to konieczne?

Ania: Panie Mayer, przecież pan wie. Jest pan dorosłym mężczyzną.

Pan Mayer: Tak, mam już 82 lata. Ale chętnie pójdę do domu. Czas odejść...

Ania: Co pan znowu opowiada?

 Dopasuj

Let’s change

I am

You are a grown up man,

I am already

ready to go.

aren’t you?

82 years old.

the dressing.

12:00 h

Dr. Ford: Ms. Wilson, can I see Mrs. Smith’s EKG results, please?

Ania: Here you are.

Dr. Ford: Actually, it is not that bad.

Ania: Yes, it’s strange.

Doktor Ford: Pani Wilson, proszę mi dać EKG pani Smith.

Ania: Tutaj, proszę.

Doktor Ford: Właściwie dobrze to wygląda.

Ania: Tak, dziwne.

Dr. Ford: When can we have an echocardiogram done?

Ania: I think 2 p.m. is possible...

Dr. Ford: Excuse me, what have you just said? At 2 p.m.?

Ania: Yes, exactly.

Doktor Ford: Kiedy możemy zrobić echo serca?

Ania: Sądzę, że około czternastej byłoby to możliwe...

Doktor Ford: Co pani powiedziała? O drugiej?

Ania: Tak, dokładnie.

 Uzupełnij

⇨ see, take, are, have, think

Can I ............................. Mrs. Smith’s EKG results, please?

Here you ............................... .

When can we ...................... an echocardiogram done?

I .................................., 2 p.m. is possible...

What .............................. you said? At 2 p.m.?

13:00 h

Ania: Do you like the food, Mr. Mayer?

Mr. Mayer: Very bad indeed, dear nurse, very bad, but I don’t care.

Ania: Don’t you like the soup, Mr. Mayer?

Mr. Mayer: Well, I need some salt and... God, how should I say this? Salt and pepper...

Ania: Jak panu smakuje jedzenie, panie Mayer?

Pan Mayer: Bardzo złe, droga siostro, bardzo złe. Ale jest mi to właściwie obojętne.

Ania: Zupa panu nie smakuje?

Pan Mayer: Więc potrzebuję soli i... O Boże, jak to się nazywa? Potrzebuję soli i pieprzu...

 Uzupełnij

⇨ care, need, indeed, say, like

How should I .................... this?

Very bad .................... .

I don’t ..................... .

Don’t you ....................... the soup?

I .................... some salt and pepper.

13:15 h

Mrs. Smith: Dear nurse, today’s lasagne was cold again.

Ania: I am so sorry. Your examination took some time and the food got cold.

Mrs. Smith: I had no examinations yesterday and the food was cold too. But who cares about old people...

Pani Smith: Siostro, lazania znowu była za zimna.

Ania: Bardzo mi przykro. Badanie trwało dość długo i jedzenie wystygło.

Pani Smith: Wczoraj nie miałam badań, a jedzenie też było zimne. Ale kto tam się troszczy o starych ludzi...

 Dopasuj

Lasagne was

The speech was

The cake was

too long.

too big.

too cold.

15:00 h

Ania: Can I help you, Mr. Mayer?

Ania: Czy mogę w czymś pomóc, panie Mayer?

Mr. Mayer: Sister Mel told me to come here and have my blood taken.

Ania: Sure, please sit down. We also need some urine for tests. Do you want me to help you?

Mr. Mayer: No, thank you. I can handle this myself.

Pan Mayer: Siostra Mel mówiła, że powinienem przyjść na pobranie krwi.

Ania: A tak, proszę usiąść. Potrzebujemy też próbki moczu. Mam panu pomóc?

Pan Mayer: Nie, dziękuję. Poradzę sobie.

 Ułóż zdania według wzoru

√ sit down ⇨ Please, sit down here!

write it down ⇨ .…………………………………………............

put it down ⇨ .…………………………………………............

step down ⇨ .…………………………………………............

lie down ⇨ .…………………………………………............

Ania Picks UP Max from school

Ania odbiera Maxa ze szkoły

16:30 h

Ania: Good afternoon. I am here to pick up Max.

Miss Cherry: At last, Ms. Wilson, you’re late again. It’s already half past four. I want to go home, too.

Ania: I usually come at half past four, Mrs. Barclay agreed to it.

Ania: Dzień dobry! Chciałabym odebrać Maxa.

Pani Cherry: Wreszcie. Pani Wilson, przychodzi pani za późno. Jest już wpół do piątej. Też chciałabym pójść do domu.

Ania: Ale ja zawsze przychodzę o wpół do piątej, pani Barclay wyraziła zgodę.

Miss Cherry: I wouldn’t know, I am her replacement today.

Pani Cherry: Nie wiedziałam, jestem tu tylko na zastępstwo.

 Ułóż zdania według wzoru

√ She has agreed.

⇨ They have agreed.

She doesn’t know. ⇨  .…………………………………………............

I am ill. ⇨  .…………………………………………............

Ania And Max go shopping

Ania i Max idą po zakupy

16:50 h

Ania: We need bread, butter, cheese, yoghurt and some ham.

Max: And marshmallows.

Ania: Max, leave the crisps.

Max: Can I have a lollipop?

Ania: Yes, but just one...

Ania: Potrzebujemy chleba, masła, sera żółtego, jogurtu i szynki.

Max: I pianek.

Ania: Max, zostaw chipsy.

Max: Mogę sobie wziąć lizaka?

Ania: Tak, ale tylko jednego...

 Podziel wyrazy na dwie grupy

⇨ bread, butter, marshmalows, cheese, crisps, yoghurt, lollies, ham

Zdrowe:  .…………………………………………............

Niezdrowe: .…………………………………………............

17:10 h

Ania: Max, be good, we still have to get some toothpaste.

Max: Dad said all the tooth­brushes are worn out.

Ania: Yes, that’s right. We also need shampoo and conditioner.

Max: Dad said we have almost run out of washing powder...

Ania: Max, bądź grzeczny, potrzebujemy jeszcze pasty do zębów.

Max: Tatuś powiedział, że wszystkie szczoteczki do zębów są zniszczone.

Ania: Tak, zgadza się. I do tego jeszcze szampon i odżywka.

Max: Tatuś powiedział, że skończył się już prawie proszek do prania...

 Ułóż zdania z wyrazów

⇨ run, have, out, almost, washing powder, we, of

......................

⇨ are, toothbrushes, gone, all

......................

⇨ we, do, need, shampoo, some, ?

......................

17:20 h

Ania: Max, sit down, please. You have to try on these shoes.

Max: They are too tight. They are ugly.

Ania: Max, usiądź. Musisz zmierzyć buty.

Max: Są za wąskie i obrzydliwe.

Ania: Yes, you’re right. You need size 2.

Max: Dad said I also need a new jacket.

Ania: Tak, faktycznie. Potrzebujesz już rozmiaru 34.

Max: Tatuś powiedział, że potrzebuję też nowej kurtki.

 Ułóż zdania według wzoru

√ These shoes – tight ⇨ These shoes are too tight.

This dress – small ⇨ ...............................................................................

That skirt – big ⇨ ....................................................................................

Those T-shirts – expensive ⇨ .................................................................

17:55 h

Ania: Klara, how was school?

Klara: Come on! Boring as usual. I really don’t like Miss Barker.

Ania: Klara, jak było w szkole?

Klara: Ach, daj spokój! Nudno jak zwykle. Nie znoszę pani Barker.

Ania: Is something wrong?

Klara: No, everything’s fine.

Ania: Coś się stało?

Klara: Nie, wszystko w porządku.

 Dopasuj

Klara really doesn’t

How

Everything

was school?

is fine.

like Miss Barker.

18:00 h

Ania: Good morning, Mrs. Patient.

Mrs. Patient: Hello, Ms. Wilson, good to see you.

Ania: Is everything all right?

Mrs. Patient: The central heating has broken down. The landlord says he will not fix it himself.

Ania: And?

Mrs. Patient: We will have it done tomorrow morning.

Ania: Luckily it’s not too cold.

Ania: Dzień dobry, pani Patient.

Pani Patient: Witam, pani Wilson. Dobrze, że pani już jest.

Ania: Czy wszystko w porządku?

Pani Patient: Ogrzewanie się popsuło! Gospodarz domu mówi, że sam go nie zreperuje.

Ania: No i?

Pani Patient: Dopiero jutro ktoś przyjdzie.

Ania: Na szczęście nie jest bardzo zimno.

 Dopasuj

Good

Is everything

The central heating

The landlord

Luckily it

is not too cold.

to see you!

all right?

has broken down!

will not fix it himself.

Tom COMES to work

Tom przychodzi do pracy

9:30 h

Tom: Hello, Chris, why are you late?

Chris: Hi, Tom! I had to take the bus, my car has broken down.

Tom: Is it serious?

Chris: I think it’s the clutch. My wife took the car yesterday...

Tom: Of course...

Tom: Cześć, Chris, co tak późno?

Chris: Cześć, Tom! Musiałem przyjechać autobusem, mój samochód się popsuł.

Tom: Coś poważnego?

Chris: Myślę, że to sprzęgło. Moja żona wzięła wczoraj samochód...

Tom: No tak...

 Uzupełnij

⇨ took, are, broken, take

Why .................... you late?

I had to .................... the bus.

My car has .................... down.

My wife .................... the car yesterday.

9:40 h

Mr. Taylor: Hi, guys.

Tom and Chris: How are you, Mr. Taylor?

Mr. Taylor: Good, the new delivery of protective clothes is here.

Chris: Can we get the clothes right now or do we have to wait until our lunch break?

Mr. Taylor: Please, come right now and take the clothes, I’ve got a lot of things to do.

Pan Taylor: Cześć, ludziska.

Tom i Chris: Jak się pan ma, panie Taylor?

Pan Taylor: Dobrze, przywieźli już nową odzież ochronną.

Chris: Czy możemy ją od razu odebrać, czy dopiero po lunchu?

Pan Taylor: Przyjdźcie od razu, mam jeszcze dużo roboty.

 Ułóż zdania z wyrazów

⇨ protective, the, clothes, new, delivery, here, is, of

......................

⇨ get, now, right, can, we, clothes, the, ?

......................

⇨ have, got, I, things, a, of, lot, to, do

......................

9:50 h

Chris: Did you watch the World Cup yesterday?

Tom: Yes, of course.

Chris: Oglądałeś wczoraj mistrzostwa?

Tom: Tak, jasne.

Chris: Lewandowski couldn’t do anything.

Tom: Yes, three goals conceded against Columbia in the first half...

Chris: Do you know this joke? Why is Lewandowski’s wife mad at him?...

Tom: Yes, yes, I know this one...

Chris: Lewandowski nic nie mógł zrobić.

Tom: Tak, trzy gole stracone w pierwszej połowie z Kolumbią...

Chris: A znasz ten kawał? Dlaczego żona Lewandowskiego jest na niego zła?...

Tom: Tak, tak, znam go...

 Dopasuj

Why is Lewandowski’s wife

Lewandowski couldn’t

Did you watch

the World Cup yesterday?

mad at him?

do anything.

10:15 h

Crane operator: Do you want to start moving the pallets in the front or at the back?

Tom: We’re starting from the front.

Crane operator: So, place the first pallet in the front, the second one just behind it in the middle, and the third one at the back. Is that right?

Operator dźwigu: Chcecie zacząć układać palety z przodu czy z tyłu?

Tom: Zaczynamy z przodu.

Operator dźwigu: A więc: pierwsza paleta z przodu, drugą na środek, zaraz za pierwszą, a trzecią z tyłu? Tak będzie dobrze?

Tom: Exactly. The containers with finishing plaster will go next to it.

Crane operator: All clear!

Tom: Dokładnie, a pojemniki z gładzią szpachlową umieścicie obok.

Operator dźwigu: Wszystko jasne!

 Ułóż wypowiedzi według wzoru

√ first, pallet, front

⇨ The first pallet is in the front.

second pallet, middle

⇨ ....................................

third pallet, back

⇨ ....................................

fourth, pallet, next

⇨ ....................................

11:00 h

Chris: If we don’t have the cement, we will not prepare the mortar.

Tom: Does Mr. Trout know about it?

Chris: Not yet, I couldn’t find him.

Tom: Let’s call the boss.

Chris: Why should I? You‘re the foreman.

Tom: They’re coming, I can see the car.

Chris: Jeżeli nie będzie cementu, nie zrobimy zaprawy.

Tom: Czy pan Trout wie o tym?

Chris: Jeszcze nie, nie mogłem go znaleźć.

Tom: Zadzwoń do szefa.

Chris: Dlaczego ja? Przecież to ty jesteś brygadzistą.

Tom: Już jadą, widzę samochód.

 Ułóż zdania według wzoru

√ the cement, prepare the mortar

⇨ If we don’t have the cement, we will not prepare the mortar.

eggs, bake an apple pie

⇨ ....................................

laptop, write an email

⇨ ....................................

money, buy a new car

⇨ ....................................

16:18 h

Boss: Congratulations, Mr. Wilson, I can see that the second floor is almost ready.

Tom: Yes, we did our best.

Boss: It seems Mr. Trout handed in his notice this morning. Would you mind taking over his duties?

Tom: No problem. I had a chance to do it in Ireland.

Boss: I know, Chris has told me. Good, I’ll have to talk with the finance department to set the pay rise for you.

Szef: Gratulacje, panie Wilson, widzę, że drugie piętro jest prawie gotowe.

Tom: Tak, staraliśmy się.

Szef: Pan Trout złożył wymówienie dziś rano. Nie miałby pan ochoty przejąć jego zadań?

Tom: Nie ma problemu, w Irlandii już to robiłem.

Szef: Wiem, Chris mi o tym powiedział. Dobrze, porozmawiam z działem finansowym o podwyżce dla pana.

 Ułóż zdania według wzoru

√ do your homework

⇨ Have you done your homework?

drink your juice

⇨ ....................................

build a house

⇨ ....................................

talk to customers

⇨ ....................................

read the book

⇨ ....................................

16:20 h

Tom: We are throwing a party next week. Would you like to come? Actually, we are planning a barbecue.

Boss: When exactly?

Tom: Next Sunday.

Boss: I’m so sorry I can’t come. My wife and I are in Venice at that time. We are celebrating our 10th wedding anniversary. Maybe next time.

Tom: Congratulations! Have a good time. We can organize something next month.

Chris: I can come and I’ll do it with pleasure! Would you like me to get anything?

Tom: Organizujemy przyjęcie w przyszłym tygodniu. Czy zechciałby pan przyjść? Planujemy urządzić grilla.

Szef: Kiedy dokładnie?

Tom: W następną niedzielę.

Szef: Wtedy niestety nie mogę. Moja żona i ja będziemy świętować dziesiątą rocznicę ślubu w Wenecji. Może następnym razem.

Tom: Gratuluję! Wszystkiego dobrego. Zorganizujemy coś w następnym miesiącu.

Chris: A ja chętnie przyjdę. Czy chcesz, żebym przyniósł coś konkretnego?

 Dopasuj

We are throwing

We are celebrating

Would you like me

We can organize

But I will come

Have

something next month.

to get anything?

a party next Sunday.

our 10

th

wedding anniversary.

with pleasure.

a good time.

Tom is going to have his hair cut

Tom idzie do fryzjera

17:25 h

Tom: Good morning.

Hairdresser: Good morning, Mr. Wilson. Please, take a seat. Would you like a trim or do you want a shave?

Tom: Both actually.

Hairdresser: Short on top and neck shaved, no sideboards?

Tom: Yes, that’s right.

Hairdresser: What an awful day!

Tom: Dzień dobry!

Fryzjer: Witam, panie Wilson. Proszę usiąść. Tniemy czy golimy?

Tom: I to, i to poproszę.

Fryzjer: Na górze krótko, kark podgolić, bez bokobrodów?

Tom: Tak, dokładnie.

Fryzjer: Co za paskudny dzień!

 Uzupełnij

√ take, want, like, day

Please ............... a seat.

Would you .............. just a trim today?

Do you .............. a shave as well?

What an awful ...............!

AT THE GARAGE

W SERWISIE SAMOCHODOWYM

17:30 h

Chris: Can’t you just fix the clutch?

Car mechanic: Yes, I can. But it is old and rather destroyed. It’ll cost you way too much.

Chris: And why is that?

Car mechanic: A new clutch costs 299 pounds, so you would pay about 400 pounds with our service. The cost of repair and renovation will surely be over 400 pounds.

Chris: Czy nie może pan naprawić sprzęgła?

Mechanik: Owszem, mogę, ale jest stare i zniszczone. Będzie to pana za dużo kosztowało.

Chris: Jak to?

Mechanik: Nowe sprzęgło kosztuje 299 funtów, razem z wymianą zapłaci pan około 400 funtów. A koszt naprawy i renowacji na pewno przekroczy 400 funtów.

 Dopasuj

You would pay

Can’t you fix

It will cost you

The repair will

cost 400 pounds.

the clutch?

way too much.

over 400 pounds.

at home in the evening

wieczorem w domu

18:40 h

Tom: You know what? I think that Mr. Trout has been sacked!

Ania: Really? Do you know why?

Tom: Wiesz co? Myślę, że wyrzucili dziś pana Trouta z roboty!

Ania: Naprawdę? Wiesz może dlaczego?

Tom: He did not care about anything and most of the time he was off on sick leave. They say he’s already working somewhere else.

Ania: Do you have a new construction supervisor?

Tom: You’re facing him right now!

Tom: Nie troszczył się o nic i był ciągle na zwolnieniu. Ludzie mówią, że już ma nowe miejsce pracy.

Ania: Macie teraz nowego kierownika budowy?

Tom: Stoi przed tobą!

 Uzupełnij

√ construction, working, facing, care

He did not ...................... about anything.

Do you have a new ...................... manager?

They say he is already ...................... somewhere else.

You are ...................... him right now!

20:00 h

Ania: I am exhausted.

Tom: Problems with Dr. Slowik again?

Ania: No, he isn’t there anymore. Our new boss is Dr. Ford, he’s very nice.

Ania: Jestem wykończona.

Tom: Znowu kłopoty z doktorem Slowikiem?

Ania: Nie, jego już nie ma. Nowym szefem jest doktor Ford, jest bardzo miły.

Tom: So the patients then?

Ania: No, it’s not them either... I’m just tired.

Tom: Więc pacjenci?

Ania: Nie, tak źle nie było... Po prostu jestem zmęczona.

 Ułóż zdania z wyrazów

I, exhausted, am ⇨ ....................................

there, is, not, he, anymore ⇨ ....................................

new, boss, our, is, Dr. Ford ⇨ ....................................

20:30 h

Ania: “Bridget Jones 3” is on Channel 4 today. I think I’m going to watch it.

Tom: I can’t stand it, I’m sorry.

Ania: Not a problem, you can tidy up in the garage then.

Tom: Yes, that I can do...

Ania: Dziś na Channel 4 dają „Bridget Jones 3”, obejrzę sobie.

Tom: Nie mogę tego znieść, przykro mi.

Ania: Nic nie szkodzi, możesz posprzątać w garażu.

Tom: Tak, to mogę...

 Dopasuj

I can’t stand it,

I think

“The Crown”

You can tidy up

I’m going to watch it.

in the garage.

is on Netflix tonight.

I am sorry.

Tuesday

Key / Klucz >>>

7:25 h

Klara: Mum, what’s the weather forecast for today? Look, it’s pouring again.

Ania: Yes, there is a storm at sea. Another gloomy day I’m afraid.

Klara: Mum, have you seen my new umbrella?

Ania: It’s in the hall. Be careful, it’s really windy.

Klara: OK, see you in the afternoon.

Klara: Mamo, jaka ma być dziś pogoda? Patrz, teraz znowu leje.

Ania: Tak, na morzu jest sztorm. Obawiam się, że będzie to kolejny ponury dzień.

Klara: Mamo, widziałaś mój nowy parasol?

Ania: Jest w przedpokoju. Uważaj, jest bardzo wietrznie.

Klara: Dobrze, do zobaczenia po południu.

 Ułóż dialog według wzoru

√ my new umbrella ⇨ Have you seen my new umbrella?

hall ⇨It’s in the hall.

my mobile ⇨ .…………………………………………............

table ⇨ .…………………………………………............

Tom’s bag ⇨ .…………………………………………............

chair ⇨ .…………………………………………............

7:35 h

Ania: Miss Cherry, here is an inhaler for Max.

Miss Cherry: I must not give medi­cines to children at school. By the way, sick children should stay at home. Others can get infected.

Ania: But my son is not ill. He’s got an allergy. The inhaler should be around just in case. Mrs. Brown, the headmistress has agreed to it.

Miss Cherry: I see...

Ania: Pani Cherry, tutaj jest inhalator dla Maxa.

Pani Cherry: Nie wolno mi podawać leków dzieciom. Chore dzieci powinny zostać w domu. Inni się mogą zarazić.

Ania: Mój syn nie jest chory, ma alergię. Inhalator powinien być w pobliżu na wszelki wypadek. Uzgodniłam tę sprawę z panią dyrektor Brown.

Pani Cherry: Ach tak...

 Uzupełnij

⇨ inhaler, home, children, son

Here is an .................... for my ..................... .

Sick .................... should stay at .................... .

Klara goes to school

Klara idzie do szkoły

7:45 h

Klara: I almost forgot. Mummy, have you filled in the form?

Ania: Which form?

Klara: For the school trip to Holland.

Ania: Of course I have filled it in. Here you are!

Klara: Thanks, you’re sweet. See you!

Klara: Prawie zapomniałam. Mamo, wypełniłaś już formularz?

Ania: Jaki formularz?

Klara: Na wycieczkę szkolną do Holandii.

Ania: Pewnie, że wypełniłam. Tutaj, proszę!

Klara: Dzięki, jesteś kochana! Pa!

 Dopasuj

Have you

You

Which

Here

form?

you are.

filled in the form?

are sweet!

7:50 h

Ania: Hi, Alice! I haven’t seen you for ages!

Alice: Hi, good to see you, Ania. What do you think about Klara’s school trip to Amsterdam?

Ania: I’ve never been to Amsterdam, but I think the trip will be great!

Ania: Cześć, Alicja, nie widziałam cię całe wieki!

Alice: Cześć, dobrze, że cię widzę. Co sądzisz o wycieczce klasowej Klary do Amsterdamu?

Ania: Nigdy nie byłam w Amsterdamie, ale myślę, że wycieczka będzie świetna.

Alice: I’m not so sure, I hope the teenagers will be busy all the time.

Ania: You may be right, actually.

Alice: Nie jestem taka pewna. Mam nadzieję, że młodzież będzie miała dużo zajęć i mało wolnego czasu.

Ania: Może i masz rację.

 Dopasuj

I haven’t seen

What do you

I hope the teenagers

I’m not

you for ages.

so sure.

think about the trip?

will be busy all the time.

Ania is at work

Ania jest w pracy

10:00 h

Mel: Ania, shall we organize an informal get-together for nurses in our hospital?

Ania: Good idea, there are a lot of new nurses on different wards. Two of them are from Poland, just like me.

Mel: Really? You can speak Polish to them. Do you miss your country?

Mel: Ania, może zorganizujemy nieformalne spotkanie integracyjne dla pielęgniarek z naszego szpitala?

Ania: Dobry pomysł. Przyjęli wiele pielęgniarek do różnych oddziałów. Dwie z nich to Polki, tak jak ja.

Mel: Tak? Możesz z nimi rozmawiać po polsku. Tęsknisz za swoim krajem?

Ania: Sure, I do. My parents are there and all the cousins and friends. But now I’ve got my family here.

Mel: Why do Polish nurses move to England? Better salary?

Ania: Yes, much better.

Ania: Pewnie, że tęsknię. Moi rodzice tam są i wszyscy kuzynowie i przyjaciele. Ale teraz mam rodzinę tutaj.

Mel: Dlaczego polskie pielęgniarki przyjeżdżają do Anglii? Lepsza płaca?

Ania: Tak, o wiele lepsza.

 Uzupełnij

⇨ mother, brother, dad, daughter

Your father’s wife is your ....................... .

My son’s sister is my ....................... .

Your sister’s brother is your ....................... .

Your mum’s husband is your ....................... .

10:20 h

Mel: There is a new patient in the ICU, Mr. Bentham.

Ania: Why is he in our intensive care unit?

Mel: He had a heart attack this morning. One of us will have to take care of him tonight. I can do it.

Ania: Thank you Mel, I really must go home in the afternoon. Klara will have to go to school earlier tomorrow morning.

Mel: Mamy nowego pacjenta na OIOM-ie, pana Benthama.

Ania: Dlaczego jest na oddziale intensywnej opieki medycznej?

Mel: Miał rano zawał. Jedna z nas musi zostać na dyżurze w nocy i opiekować się pacjentem. Mogę zostać.

Ania: Dzięki, Mel. Naprawdę muszę iść do domu po południu. Klara musi wcześniej iść jutro do szkoły.

 Ułóż zdania według wzoru

√ we, take care of the patient in the night⇨ We will have to take care of the patient in the night.

Klara, go to school earlier in the morning

⇨ ....................................

he, move to Wales

⇨ ....................................

16:00 h

Mr. Mayer’s son: Good afternoon. How is my father, Stan Mayer?

Ania: Good afternoon, he says he is not too well, but the test results are good.

Mr. Mayer’s son: Yes, I’ve been talking to my father. Should I take him home?

Ania: He is rather pessimistic here in hospital. Talk to doctor Ford tomorrow. Your father might be suffering from depression.

Mr. Mayer’s son: Yes, I’ve heard elderly people often have depression. We will organize a visit to a psychiatrist.

Ania: You have to keep trying.

Syn pana Mayera: Dzień dobry. Jak się czuje mój ojciec, Stan Mayer?

Ania: Dzień dobry, mówi, że kiepsko, ale wyniki badań są dobre.

Syn pana Mayera: Tak, rozmawiałem z ojcem. Czy powinienem zabrać go do domu?

Ania: Tu w szpitalu nastawiony jest raczej pesymistycznie. Proszę jutro porozmawiać z doktorem Fordem. Pański ojciec może cierpieć na depresję.

Syn pana Mayera: Tak, słyszałem, że starsi ludzie często miewają depresję. Zorganizujemy wizytę u psychiatry.

Ania: Trzeba imać się różnych sposobów.

 Dopasuj

Should I

We will organize

I have been

Your father might suffer

a visit to a psychiatrist.

take him home?

from depression.

talking to him.

16:05 h

Ania: Ms. Jamal, the floor in the hall is really dirty. Somebody must have spilled something sticky there.

Ms. Jamal: Where exactly?

Ania: Near the entrance to the ward.

Ms. Jamal: Oh dear, you’re right. I’ll take care of it right away.

Ania: Thanks. Are you staying for the night shift?

Ms. Jamal: I’m afraid I am. And there are no other cleaning ladies on this floor tonight.

Ania: I am sorry. Have a quiet shift.

Ania: Pani Jamal, podłoga w korytarzu jest naprawdę brudna. Ktoś musiał tam rozlać coś lepkiego.

Pani Jamal: Gdzie dokładnie?

Ania: Przy wejściu na oddział.

Pani Jamal: Faktycznie, ma pani rację. Zaraz się tym zajmę.

Ania: Dzięki. Zostaje pani na nocną zmianę?

Ms Jamal: Zdaje się, że tak. Na nocnej zmianie nie będzie żadnych innych salowych na całym piętrze.

Ania: Przykro mi. Życzę spokojnego dyżuru.

 Ułóż zdania według wzoru

√ water on the floor – take care of it ⇨ There is water on the floor.I will take care of it.

the window – dirty – clean ⇨   ....................................

the stew – cold – heat ⇨ ....................................

music – quiet – turn it up ⇨ ....................................

16:55 h

Mel: Ania, we are going to be busy, there has been an accident.

Ania: My goodness, in Penzance?

Mel: Not in Penzance, in St. Ives. A truck crashed into a crowd of people at the bus stop. There are many casualties.

Ania: Oh, my God, was it a terrorist attack?

Mel: No, it wasn’t. I heard the driver fell asleep.

Ania: Let’s get down to work.

Mel: Ania, będziemy miały co robić, był wypadek.

Ania: Co takiego? W Penzance?

Mel: Nie w Penzance, w St. Ives. Ciężarówka wjechała w tłum na przystanku autobusowym. Jest wielu poszkodowanych.

Ania: Mój Boże, czy to był atak terrorystyczny?

Mel: Nie. Słyszałam, że kierowca zasnął.

Ania: Szykujmy się do pracy.

 Uzupełnij

⇨ terrorist, casualties, driver, accident, truck, bus

There has been an ........................ in St. Ives. A ....................... crashed into a crowd of people at the .................... stop. There are many ........................ It wasn’t a ...................... attack. The ........................ fell asleep.

16:57 h

Ania: Ms. Jamal, please prepare room number 7. We may be getting some casualties from the accident in St. Ives.

Ms. Jamal: Sure, just room number 7? What a terrible story.

Ania: Pani Jamal, czy mogłaby pani przygotować salę numer 7? Prawdopodobnie przywiozą do nas poszkodowanych z wypadku w St. Ives.

Pani Jamal: Tylko salę 7? Co to za straszna historia.

Ania: Yes, the driver fell asleep.

Ms. Jamal: My husband is a driver. Sometimes he works very long hours. It shouldn’t be like that.

Ania: You’re probably right.

Ania: Tak, kierowca zasnął.

Pani Jamal: Mój mąż jest kierowcą. Czasami pracuje bardzo długo. Nie powinno tak być.

Ania: Pewnie ma pani rację.

 Dopasuj

It shouldn’t

Sometimes he works

We may be getting

You are

very long hours.

probably right.

some casualties from St. Ives.

be like that.

A call from the boss

dzwoni szef

10:00 h

Tom: Wilson speaking, good morning.

Boss: Good morning, Mr. Wilson. This is Batty. Have you already installed the partitions on the third floor?

Tom: No, we are starting today.

Boss: It’s actually very good.